Child welfare discourses and practices in the Czech lands: the segregation of Roma and disabled children during the nineteenth and twentieth centuries

Victoria Shmidt
Anotace

Přes veškeré pokusy o lepší porozumění příčinám a důsledkům segregace dětí romského etnika a dětí se zdravotním postižením v ČR zůstává tato silně zpolitizovaná problematika na okraji zájmu mnoha vědeckých disciplín. Chybí zejména interdisciplinární přístup, který by dokázal prohloubit současné poznání a pomohl tak vypracovat ucelenou teorii segregace. Tato kniha sleduje formování institucí a diskursů, týkajících se vzdělávání a sociální péče, které byly a jsou za poslední 150 let v českých zemích určené dětem s postižením a dětem romského etnika. V souladu se zásadou historizace používá autorka institucionální diskurs-analýzu, kdy na základě zkoumání v archivech, rozboru odborných periodik a sekundárních výzkumů vysvětluje současné nedostatky a limity eforem směrujících k integraci dětí s postižením a romského etnika.

Recenze knihy (EN)

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7834-5
Počet stran 128
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7834-2015

Obecné informace

Jazyky Angličtina
Poznámka

Rezence knihy (EN)

Podobné publikace