Možnosti pracovního uplatnění lidí s postižením – současné trendy v České republice a v zahraničí

Lucie Procházková
Anotace

Pracovní začlenění a možnost seberealizace lidí s postižením jsou spojeny s řadou obtíží, v nemalé míře závisí na postojích okolní společnosti. Těmi se zabývá i tato kniha. Úvodní kapitoly tvoří teoretický vstup do tématu práce, postavení člověka s postižením ve společnosti, možnosti pracovního uplatnění a podpora při něm. Pozornost je věnována vývoji vnímání práce a člověka s postižením a historickým změnám v možnostech jejich pracovního uplatnění. Popsány jsou příklady české i zahraniční dobré praxe z oblasti podpory při přípravě a uplatnění na trhu práce. V poslední kapitole jsou představeny výsledky kvantitativního výzkumu zaměřeného na postoje české společnosti k pracovnímu začlenění lidí s postižením. Mezi faktory, které mohou mít na postoj vliv, patří osobní zkušenost, druh postižení či prostředí, ve kterém dochází ke kontaktu, za méně významné se v tomto případě ukázaly věk a vzdělání.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8135-2
Velikost souboru 1.3 MiB
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8135-2015

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7607-5
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 195
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Návrh obálky Štěpán Hulc
Jazyky Čeština, Angličtina, Němčina

Podobné publikace