Možnosti pracovního uplatnění lidí s postižením – současné trendy v České republice a v zahraničí

Lucie Procházková
Anotace

Pracovní začlenění a možnost seberealizace lidí s postižením jsou spojeny s řadou obtíží, v nemalé míře závisí na postojích okolní společnosti. Těmi se zabývá i tato kniha. Úvodní kapitoly tvoří teoretický vstup do tématu práce, postavení člověka s postižením ve společnosti, možnosti pracovního uplatnění a podpora při něm. Pozornost je věnována vývoji vnímání práce a člověka s postižením a historickým změnám v možnostech jejich pracovního uplatnění. Popsány jsou příklady české i zahraniční dobré praxe z oblasti podpory při přípravě a uplatnění na trhu práce. V poslední kapitole jsou představeny výsledky kvantitativního výzkumu zaměřeného na postoje české společnosti k pracovnímu začlenění lidí s postižením. Mezi faktory, které mohou mít na postoj vliv, patří osobní zkušenost, druh postižení či prostředí, ve kterém dochází ke kontaktu, za méně významné se v tomto případě ukázaly věk a vzdělání.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8135-2
Velikost souboru 1.3 MiB
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8135-2015

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7607-5
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 195
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Návrh obálky Štěpán Hulc
Jazyky Čeština, Angličtina, Němčina
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace