Proceedings: Students in Polar and Alpine Research Conference 2016

Filip Hrbáček (ed.), Jakub Ondruch (ed.), Klára Ambrožová (ed.), Lenka Ondráčková (ed.), Daniel Nývlt (ed.)
Anotace

Sborník abstraktů konference s názvem Students in Polar and Alpine Research 2016 zahrnuje anglicky psané příspěvky autorů z řad studentů a mladých vědců do 6 let od dokončení doktorského studia. Tematicky je konference zaměřena na široké spektrum výzkumů z geovědních a biovědních disciplín a vazbou k polárnímu a alpinskému prostředí.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8203-8
Velikost souboru 73.3 MiB
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Angličtina
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace