Quality of Life: An Introduction to the Concept

Ivan Andráško
Anotace

Kniha sleduje dva hlavní cíle, a to vysvětlit, proč kvalita života není tématem jednoduchých ani jednoznačných odpovědí, a dále poskytnout čtenáři základní východiska pochopení, interpretace a měření této mimořádně složité a stále populárnější koncepce. Text přináší přehled základních charakteristik kvality života a prostřednictvím jednoduchého příkladu jsou v něm demonstrovány základní principy a postupy používané při jejím měření. Závěrečná část je věnovaná vybraným otázkam interdisciplinárního výzkumu a stručnému úvodu do geografie kvality života.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8002-7
Velikost souboru 2.3 MiB
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1., elektronické

Pevná vazba

ISBN-13 978-80-210-6669-4
Formát 160 mm×230 mm
Počet stran 87
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6669-2013

Obecné informace

Návrh obálky Jolana Folwarczná
Jazyky Angličtina
Poznámka

Název česky: Kvalita života: představení konceptu

Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace