Biogeografické regiony České republiky

Martin Culek, Vít Grulich, Zdeněk Laštůvka, Jan Divíšek
Anotace

Kniha se zabývá se výskytem biogeograficky významných druhů rostlin a živočichů, i zastoupením rostlinných společenstev v jednotlivých biogeografických regionech (bioregionech), ale i nadřazených jednotkách – biogeografických podprovinciích. Bioregiony i podprovincie jsou podrobně charakterizovány též z hlediska reliéfu, hornin, klimatu, půd, typizace ekotopů a současného využití krajiny. Text je doplněn o charakteristiku reprezentativních maloplošných zvláště chráněných území. Celkem byly v ČR vymezeny 2 biogeografické provincie – středoevropských opadavých lesů a panonská. Provincie středoevropských opadavých lesů zahrnuje 3 podprovincie – hercynskou, západokarpatskou a polonskou. Panonská provincie je na území ČR zastoupena jen podprovincií severopanonskou. V rámci uvedených podprovincií se nachází celkem 91 bioregionů. Součástí publikace je mapa bioregionů v měřítku 1:500 000.

Více informací

Mapa

Velikost souboru 166.3 MiB

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8182-6
Velikost souboru 6.3 MiB
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické

Pevná vazba

ISBN-13 978-80-210-6693-9
Formát 160 mm×230 mm
Počet stran 447
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6693-2013

Obecné informace

Návrh obálky Jolana Folwarczná
Jazyky Čeština
Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace