Biogeografické regiony České republiky

Martin Culek, Vít Grulich, Zdeněk Laštůvka, Jan Divíšek
Anotace

Kniha se zabývá se výskytem biogeograficky významných druhů rostlin a živočichů, i zastoupením rostlinných společenstev v jednotlivých biogeografických regionech (bioregionech), ale i nadřazených jednotkách – biogeografických podprovinciích. Bioregiony i podprovincie jsou podrobně charakterizovány též z hlediska reliéfu, hornin, klimatu, půd, typizace ekotopů a současného využití krajiny. Text je doplněn o charakteristiku reprezentativních maloplošných zvláště chráněných území. Celkem byly v ČR vymezeny 2 biogeografické provincie – středoevropských opadavých lesů a panonská. Provincie středoevropských opadavých lesů zahrnuje 3 podprovincie – hercynskou, západokarpatskou a polonskou. Panonská provincie je na území ČR zastoupena jen podprovincií severopanonskou. V rámci uvedených podprovincií se nachází celkem 91 bioregionů. Součástí publikace je mapa bioregionů v měřítku 1:500 000.

Více informací

Mapa

Velikost souboru 166.3 MiB

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8182-6
Velikost souboru 6.3 MiB
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické

Pevná vazba

ISBN-13 978-80-210-6693-9
Formát 160 mm×230 mm
Počet stran 447
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6693-2013

Obecné informace

Návrh obálky Jolana Folwarczná
Jazyky Čeština
Statistiky

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-6693-2013 (6)

1. Fear of the dark: decline in plant diversity and invasion of alien species due to increased tree canopy density and eutrophication in lowland woodlands
Martin Vojík, Karel Boublík
Plant Ecology  ročník: 219,  číslo: 6,  první strana: 749,  rok: 2018  
https://doi.org/10.1007/s11258-018-0831-5

2. The Effects of Roadside Woody Vegetation on the Surface Temperature of Cycle Paths
Nikola Žižlavská, Tomáš Mikita, Zdeněk Patočka
Land  ročník: 10,  číslo: 5,  první strana: 483,  rok: 2021  
https://doi.org/10.3390/land10050483

3. Municipal solid waste landfill – Vegetation succession in an area transformed by human impact
Magdalena Daria Vaverková, Jan Winkler, Dana Adamcová, Maja Radziemska, Dan Uldrijan, Jan Zloch
Ecological Engineering  ročník: 129,  první strana: 109,  rok: 2019  
https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2019.01.020

4. Motýli (Lepidoptera) Jihomoravského kraje: komentovaný přehled druhů
Zdeněk Laštůvka, Aleš Laštůvka
ISBN 978-80-7509-817-7  rok: 2021  
https://doi.org/10.11118/978-80-7509-817-7

5. Aided Phytoremediation in Fire-Affected Forest Soil
Petra Martínez Barroso, Jan Winkler, Magdalena Daria Vaverková, Jan Oulehla
Fire  ročník: 5,  číslo: 3,  první strana: 82,  rok: 2022  
https://doi.org/10.3390/fire5030082

6. Trvalé abiotické predispozice chřadnutí lesů
Pavel Samec, Petra Rychtecká, Romana Kudělková, Miloš Zapletal, Radek Barvíř, Vít Voženílek, Alena Vondráková
ISBN 978-80-244-5856-4  rok: 2020  
https://doi.org/10.5507/prf.20.24458564


Podobné publikace