Biogeografické regiony České republiky

Martin Culek, Vít Grulich, Zdeněk Laštůvka, Jan Divíšek
Anotace

Kniha se zabývá se výskytem biogeograficky významných druhů rostlin a živočichů, i zastoupením rostlinných společenstev v jednotlivých biogeografických regionech (bioregionech), ale i nadřazených jednotkách – biogeografických podprovinciích. Bioregiony i podprovincie jsou podrobně charakterizovány též z hlediska reliéfu, hornin, klimatu, půd, typizace ekotopů a současného využití krajiny. Text je doplněn o charakteristiku reprezentativních maloplošných zvláště chráněných území. Celkem byly v ČR vymezeny 2 biogeografické provincie – středoevropských opadavých lesů a panonská. Provincie středoevropských opadavých lesů zahrnuje 3 podprovincie – hercynskou, západokarpatskou a polonskou. Panonská provincie je na území ČR zastoupena jen podprovincií severopanonskou. V rámci uvedených podprovincií se nachází celkem 91 bioregionů. Součástí publikace je mapa bioregionů v měřítku 1:500 000.

Více informací

Mapa

Velikost souboru 166.3 MiB

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8182-6
Velikost souboru 6.3 MiB
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické

Pevná vazba

ISBN-13 978-80-210-6693-9
Formát 160 mm×230 mm
Počet stran 447
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6693-2013

Obecné informace

Návrh obálky Jolana Folwarczná
Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-6693-2013 (11)

1. Fear of the dark: decline in plant diversity and invasion of alien species due to increased tree canopy density and eutrophication in lowland woodlands
Martin Vojík, Karel Boublík
Plant Ecology  ročník: 219,  číslo: 6,  první strana: 749,  rok: 2018  
https://doi.org/10.1007/s11258-018-0831-5

2. The Effects of Roadside Woody Vegetation on the Surface Temperature of Cycle Paths
Nikola Žižlavská, Tomáš Mikita, Zdeněk Patočka
Land  ročník: 10,  číslo: 5,  první strana: 483,  rok: 2021  
https://doi.org/10.3390/land10050483

3. Organické nádoby na vodu ze studny kultury s lineární keramikou v Mohelnici, okr. Šumperk
Ivana Vostrovská, Petr Kočár, Romana Kočárová, Bernhard Muigg, Kristýna Urbanová
Archeologické rozhledy  ročník: 74,  číslo: 4,  první strana: 435,  rok: 2023  
https://doi.org/10.35686/AR.2022.21

4. Municipal solid waste landfill – Vegetation succession in an area transformed by human impact
Magdalena Daria Vaverková, Jan Winkler, Dana Adamcová, Maja Radziemska, Dan Uldrijan, Jan Zloch
Ecological Engineering  ročník: 129,  první strana: 109,  rok: 2019  
https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2019.01.020

5. Thirty Years of Growth of Woody Plants in a Biocorridor Established on Agricultural Land: Case Study From Vracov (Czech Republic)
Boleslav Jelínek, Luboš Úradníček, Tomáš Slach
Journal of Landscape Ecology  ročník: 15,  číslo: 3,  první strana: 54,  rok: 2022  
https://doi.org/10.2478/jlecol-2022-0018

6. Is it Possible to Indicate the Influence of Medieval Settlement Activities on Forest Phytocoenoses by Using 400 m2 Geobiocoenological Plots?
Jiří Ondráček, Jan Štykar
Ekológia (Bratislava)  ročník: 42,  číslo: 1,  první strana: 75,  rok: 2023  
https://doi.org/10.2478/eko-2023-0009

7. Motýli (Lepidoptera) Jihomoravského kraje: komentovaný přehled druhů
Zdeněk Laštůvka, Aleš Laštůvka
ISBN 978-80-7509-817-7  rok: 2021  
https://doi.org/10.11118/978-80-7509-817-7

8. Aided Phytoremediation in Fire-Affected Forest Soil
Petra Martínez Barroso, Jan Winkler, Magdalena Daria Vaverková, Jan Oulehla
Fire  ročník: 5,  číslo: 3,  první strana: 82,  rok: 2022  
https://doi.org/10.3390/fire5030082

9. Two shades of grey: effect of temperature on seed germination of the escaping ornamental species Lychnis coronaria and Stachys byzantina
Martin Vojík, Martina Kadlecová, Josef Kutlvašr, Jan Pergl, Kateřina Berchová Bímová
Plant Ecology  ročník: 223,  číslo: 9,  první strana: 1121,  rok: 2022  
https://doi.org/10.1007/s11258-022-01265-2

10. Trvalé abiotické predispozice chřadnutí lesů
Pavel Samec, Petra Rychtecká, Romana Kudělková, Miloš Zapletal, Radek Barvíř, Vít Voženílek, Alena Vondráková
ISBN 978-80-244-5856-4  rok: 2020  
https://doi.org/10.5507/prf.20.24458564

11. Extensive archaeobotanical data estimate carrying capacity, duration, and land use of the Late Bronze Age settlement site Březnice (Czech Republic)
Tereza Šálková, Libor Vobejda, Ondřej Chvojka, Jaromír Beneš, Václav Vondrovský, Martin Kuna, Roman Křivánek, Petr Menšík, Jan Novák
Scientific Reports  ročník: 12,  číslo: 1,  rok: 2022  
https://doi.org/10.1038/s41598-022-24753-x


Podobné publikace