Kvalita života v mestách: východiská, prístupy, poznatky

Ivan Andráško
Anotace

Ústrednou témou publikácie je kvalita života v mestách, v mestskom prostredí. V knihe sú najprv prediskutované východiská uchopenia hlavnej problematiky, ktoré zahŕňajú predovšetkým základné poznatky týkajúce sa koncepcie kvality života, stručný prehľad otázok, problémov a poznatkov spájajúcich sa s mestami či urbánnymi územiami a ich skúmaním, ako aj pohľady, názory, teórie a znalosti vzťahujúce sa na život ľudí v mestách. Následne kniha prináša prehľad a zhodnotenie prác venovaných štúdiu kvality života v mestách. Záverečná časť publikácie je venovaná klasifikácii prístupov uplatňovaných pri skúmaní kvality života v mestách, ako aj diskusii týkajúcej sa súvisiacich problémov a možností ďalšieho využitia získaných poznatkov.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8271-7
Velikost souboru 0.7 MiB
Počet stran 130
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8271-2016

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8269-4
Počet stran 130
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Slovenština
Poznámka

Název česky: Kvalita života ve městech: východiska, přístupy, poznatky

Podobné publikace