The role of combatives teaching in physical education

Michal Vít, Zdenko Reguli
Anotace

Publikace přináší nové poznatky o roli úpolů ve školní tělesné výchově. Výzkum zahrnul více než 80 zdrojů, odborné publikace ve vědeckých databázích, knihy, historické dokumenty Národního archivu v Praze a kurikulární dokumenty tří zemí (Česko, Slovensko, Francie). Autoři upozorňují na nedostatky současné praxe: 82 % učitelů využívá úpoly v hodinách TV, preferují však především průpravné úpoly. Pádová technika, úpolové sporty a sebeobrana jsou zařazovány zřídka. Na druhé straně zná celá řada žáků úpoly z mimoškolních aktivit. Učitelé TV často cítí nedostatečnou kvalifikaci pro výuku úpolů. Autoři doporučují vyhledávání nových informací o atraktivitě úpolových aktivit pro mládež, další vzdělávání učitelů ve sportovních svazech či prostřednictvím kurzů celoživotního vzdělávání. Odborná kniha je určena jak akademickým a výzkumným pracovníkům, tak pedagogům na základních a středních školách.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7920-5
Velikost souboru 2.3 MiB
Počet stran 128
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Angličtina
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace