The role of combatives teaching in physical education

Michal Vít, Zdenko Reguli
Anotace

Publikace přináší nové poznatky o roli úpolů ve školní tělesné výchově. Výzkum zahrnul více než 80 zdrojů, odborné publikace ve vědeckých databázích, knihy, historické dokumenty Národního archivu v Praze a kurikulární dokumenty tří zemí (Česko, Slovensko, Francie). Autoři upozorňují na nedostatky současné praxe: 82 % učitelů využívá úpoly v hodinách TV, preferují však především průpravné úpoly. Pádová technika, úpolové sporty a sebeobrana jsou zařazovány zřídka. Na druhé straně zná celá řada žáků úpoly z mimoškolních aktivit. Učitelé TV často cítí nedostatečnou kvalifikaci pro výuku úpolů. Autoři doporučují vyhledávání nových informací o atraktivitě úpolových aktivit pro mládež, další vzdělávání učitelů ve sportovních svazech či prostřednictvím kurzů celoživotního vzdělávání. Odborná kniha je určena jak akademickým a výzkumným pracovníkům, tak pedagogům na základních a středních školách.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7920-5
Velikost souboru 2.3 MiB
Počet stran 128
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Angličtina

Podobné publikace