System of Financial Law – Financial Markets. Conference Proceedings

Jiří Blažek (ed.)
Anotace

Třetí část sborníku „Systém finančního práva“ se zaměřením na finanční trhy se zabývá nejen pozicí právní regulace finančních trhů v systému finančního práva, ale obsahuje také mnohé specifické instituty finančního práva spojené s finančními trhy. Právní teoretici na celém světě nemají sjednocený názor na místo právní regulace finančních trhů v systému práva obecně a v systému finančního práva konkrétně. Nadto je právní regulace finančních trhů velmi širokou oblastí zahrnující bankovnictví, pojišťovnictví, kapitálové trhy apod.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7828-4
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 206
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Angličtina
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace