Nové jevy v hospodářské kriminalitě se zaměřením na kriminalitu finanční. Sborník příspěvků z konference

Marek Fryšták (ed.), Milana Hrušáková (ed.)
Anotace

Název anglicky: New Phenomena in Economic Crime with a Focus on Financial Crime

Konferenční sborník představuje vybrané odborné příspěvky na téma

finanční kriminality a jejích současných problémů jak z právního, tak z

kriminologického hlediska. Hodnotu díla zaručuje skutečnost, že se na něm podílely některé velmi významné osobnosti české a slovenské trestně-právní teorie i praxe. Příspěvky jsou v tomto sborníku sdruženy organicky podle několika vybraných zájmových celků. Mezi ně patří daňová kriminalita, trestní odpovědnost právnických osob, majetková kriminalita, praní špinavých peněz atd. Tyto otázky jsou řešeny převážně na úrovni vnitrostátního trestního práva (ČR i SR), nicméně jelikož legislativa Evropské unie je v současnosti neopomenutelným zdrojem regulace této problematiky, je tato analyzována rovněž z pohledu práva EU.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8676-0
Počet stran 174
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8675-3
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 174
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština, Slovenština

Podobné publikace