Dny práva 2015 – část III.. Rovnost v právu

Miloš Večeřa (ed.), Martin Hapla (ed.), Tatiana Machalová (ed.), Jiří Valdhans (ed.)
Anotace

Sborník je věnován otázkám rovnosti v právu. Obsah je rozdělen na tyto oblasti: 1. Rovnost jako filosoficko-právní kategorie, 2. Rovnost a antidiskriminační legislativa, 3. Genderová rovnost.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8194-9
Počet stran 204
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace