Metodika 3A: nástroj pro reflexi výuky a hodnocení její kvality

Tomáš Janík, Jan Slavík, Petr Najvar
Anotace

Metodika 3A  – označení pro metodický postup reflexe a kvalitativní analýzy výuky, který je spojen s hodnocením kvality výuky a s návrhem zlepšujících změn. Pojetí metodiky 3A se hlásí k tradici didaktické analýzy zaměřené na obsah vzdělávání, jak je rozvíjena v didaktickém přístupu W. Klafkiho (1967). Jde zde o to, že učitel se v prvním kroku zamýšlí nad otázkou, „čemu budu vyučovat / co se žáci budou učit“ a od odpovědi na ni odvozuje volbu výukových postupů, tj. „jak budu vyučovat / jak budou žáci postupovat při učení“. Představený způsob výzkumu výuky má vycházet vstříc učitelům především tím, že se věnuje otázkám, které učitelé musí skutečně řešit, když výuku připravují, když v ní pracují se žáky a když se zamýšlejí nad způsoby, jak ji zlepšovat. Učitelům publikace nabídne možnost zabývat se výzkumnými poznatky a budou mít možnost je v praxi zužitkovat.
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0236-7
Počet stran 34
Rok vydání 2022
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-280-0235-0
Formát 297 mm×210 mm
Počet stran 34
Rok vydání 2022
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova Metodika 3A , reflexe , výzkum výuky , obsahově zaměřený přístup , příprava na výuku
Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace