Metodika práce s třídním kolektivem v inkluzivní třídě se zaměřením na žáky s tělesným postižením. Metodická příručka

Dagmar Opatřilová, Dana Zámečníková
Anotace

Metodická publikace je jedním z výstupů projektu Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní a střední škole. Publikace je zaměřena na výuku žáka s tělesným postižením v inkluzivní třídě. Text je členěn do tří kapitol, kdy první je vymezením teoretických východisek. Charakterizováno je zde tělesné postižení s důrazem na mozkovou obrnu spolu s uvedením specifik cílové skupiny žáků. V kapitole je rovněž zahrnuto téma speciálně pedagogické diagnostiky. Druhá kapitola se věnuje vzdělávání žáka s mozkovou obrnou v inkluzivní třídě. Třetí kapitola představuje výsledky výzkumné části projektu – žáci se speciálními vzdělávacími potřebami s tělesným postižením se zaměřením na mozkovou obrnu.
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-5578-0
Počet stran 268
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Klíčová slova inkluze , edukace , tělesné postižení , mozková obrna , učení , diagnostika , podpůrná opatření
Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace