Alternativní a augmentativní komunikace. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.)

Barbora Chleboradová
Anotace

Studijní opora je zaměřena na problematiku alternativní a augmentativní komunikace. V textu jsou prezentovány vybrané systémy a pomůcky aplikované v naší i zahraniční praxi. Součástí textu jsou schémata a tabulky s fotografiemi určené k zápisu poznámek a postřehů získaných v rámci výuky, diskusí i praktické práce s pomůckami a systémy. Zařazeny jsou také otázky směřující k úvahám o možnostech využití komunikačních systémů k facilitaci komunikačního procesu, cílové skupině uživatelů i zásadní roli komunikace v lidském životě. 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9674-5
Počet stran 73
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Návrh obálky Štěpán Hulc
Klíčová slova alternativní a augmentativní komunikace , systémy s pomůckami , systémy bez pomůcek , výběr komunikačního systému , facilitace komunikačního procesu
Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace