Srovnatelnost testových verzí slovenské maturitní zkoušky z anglického jazyka

Martina Hulešová
Anotace

Kniha se zaměřuje na otázku, jakými metodami by bylo možné dosahovat srovnatelnosti testových verzí ve zkouškách vysoké důležitosti, a tím i srovnatelnosti a spravedlivosti při interpretaci výsledků těchto zkoušek. Výzkum byl realizován na didaktických testech použitých ve slovenské maturitní zkoušce z anglického jazyka na úrovni B1 v testech receptivních dovedností realizovaných v jarních termínech 2012–2015. Teoretická analýza dostupných metod a aplikace některých z nich na zmíněné testové verze ukázaly, že je možné nalézt a aplikovat takové metody, které nejenže mohou upozornit na problematické oblasti při vývoji testových verzí, nýbrž také umožní srovnatelnosti testových verzí dosahovat. To může napomoci k tomu, aby interpretace výsledků žáků konajících zkoušky v různých termínech byla srovnatelná, spravedlivá a validní, tedy aby výsledky vypovídaly smysluplným způsobem o měřeném konstruktu, tj. úrovni jazykové způsobilosti žáků.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9950-0
Počet stran 150
Rok vydání 2021
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9950-2021

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-9949-4
Formát 158 mm× 225 mm
Počet stran 150
Rok vydání 2021
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova srovnatelnost testových verzí , validita , spravedlivost , maturitní zkouška
Jazyky Čeština
Reference

AERA, APA, & NCME (1999, 2014). Standards for Educational and Psychological Testing.

Alderson, J. C. (1993). Judgements in language testing. In D. Douglas & C. Chapelle (Eds.). A New Decade of Language Testing: Collaboration and cooperation (s. 46-57). Ann Arbor, MI: University of Michigan.

Alderson, Ch. J., Figueras, N, Kuijper, H., Nold, G., Takala, & S. Tardieu, C. (2006). Analysing test of reading and listening in relation to the Common European Framework of Reference: the experience of the Dutch CEFR Construct Project. Assessment Quarterly, 3(1), 3-30. https://doi.org/10.1207/s15434311laq0301_2

Anýžová, P. (2013). Ekvivalence položek v mezinárodních datech: základní vymezení a možnosti analýzy. Data a výzkum - SDA Info 2013, 7(1), 29-56. https://doi.org/10.13060/1802-8152.2013.7.1.2

Bachman, L. F., Davidson, F., Ryan, K., & Choi, I. C. (1995). An Investigation into the Comparability of Two Tests of English as a Foreign Language: The Cambridge-TOEFL Comparability Study. Cambridge: Cambridge University Press.

Bachman, L. F. (2004). Statistical Analyses for Language Assessment. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511667350

Bachman, L. F. (2005). Building and supporting a case for test use. Language Assessment Quarterly, 2(1), 1-34. https://doi.org/10.1207/s15434311laq0201_1

Bachman, L. F. (1990). Fundamental Consideration in Language Testing. Oxford: Oxford University Press.

Bachman, L. F. (2012). Justifying the use of language assessments: linking interpretations with consequences. Conference paper. Staženo 10. 1. 2015 z http://www.sti.chula.ac.th /conference

Bachman, L. F., & Palmer, A. S. (1996). Language Testing in Practice: Designing and Developing Useful Language Tests. Oxford: Oxford University Press.

Bachman, L. F., Davidson. F., & Milanovic, M. (1996). The use of test method characteristics in the content analysis and design of EFL proficiency tests. Language Testing 13(2), 125-150. https://doi.org/10.1177/026553229601300201

Bachman, L. F., & Cohen, A. D. (1998). Language testing-SLA interfaces: An update. In L. F. Bachman & A. D. Cohen (Eds.) Interfaces between SLA and Language Testing Research (s. 1-31). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139524711.003

Bachman, L. F., & Palmer, A. S. (2010). Language Assessment in Practice: Developing Language Tests and Justifying Their Use in the Real World. Oxford: Oxford University Press.

Baghaei, P. (2010). Test score equating and fairness in language assessment. Journal of English Language Studies, 1(3), 113-128.

Becker, A. (2016). L2 students' performance on listening comprehension items targeting local and global information. Journal of English for Academic Purposes, 24, 1-13. https://doi.org/10.1016/j.jeap.2016.07.004

Bialosiewicz, A., Murphy, K., & Berry, T. (2013). An Introduction to Measurement Invariance Testing: Resource Packet for Participants. CEC. Staženo 6. 3. 2018 z http://comm.eval.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=63758fed-a490-43f2-8862-2de0217a08b8

Brown, J. D., & Hudson, T. (2002). Criterion-Referenced Language Testing. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139524803

Cicchetti, D. V., & Feinstein, A. R. (1990). High agreement but low kappa: II. Resolving the paradoxes. Journal of Clinical Epidemiology, 43(6), 551-558. https://doi.org/10.1016/0895-4356(90)90159-M

Council of Europe. (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment.

Council of Europe. (2011). Manual for Language Test Development and Examining. Staženo 12. 12. 2015 z http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/ManualLanguageTest-Alte2011_EN.pdf

Costa-Santos, C., Bernardes, J., Ayres-de-Campos, D., Costa, A., & Costa, C. (2011). The limits of agreement and the intraclass correlation coefficient may be inconsistent in the interpretation of agreement. Journal of Clinical Epidemiology, (64), 264-269. https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2009.11.010

Dorans, N. J., & Holland, P. W. (2000). Population invariance and the equatabilityof tests: Basic theory and the linear case. Journal of Educational Measurement, 37(4), 281-306. https://doi.org/10.1111/j.1745-3984.2000.tb01088.x

Dorans, N. J. (2004). Equating, concordance, and expectation. Applied Psychological Measurement, 28(4), 227-246. https://doi.org/10.1177/0146621604265031

Dorans, N. J., Moses, T. P., & Eignor, D. R. (2010). Principles and practices of test score equating. ETS RR-10-29. Dostupné z https://www.ets.org/Media/Research/pdf/RR-10-29.pdf. https://doi.org/10.1002/j.2333-8504.2010.tb02236.x

Feuer, M. J., Holland, P. W., Green, B. F., Bertenthal, M. W., & Hemphill, F. C. (Eds.). (1999). Uncommon measures: Equivalence and linkage among educational tests (Report of the Committee on Equivalency and Linkage of Educational Tests, National Research Council). Washington DC: National Academy Press.

Field, J. (2009). Listening in the Language Classroom. Cambridge: Cambridge University. https://doi.org/10.1017/CBO9780511575945

Fleiss, J. L. (1971). Measuring nominal scale agreement among many raters. Psychological Bulletin, 76(5), 378-382. https://doi.org/10.1037/h0031619

Geranpayeh, A. (1994). Are score comparisons across language proficiency test batteries justified? An IELTS-TOEFL comparability study. Edinburgh Working Paper in Applied Linguistics 5, 50-65.

Geranpayeh, A., & Taylor, L. (2013) Examining Listening: Research and Practice in Assessing Second Language Listening. Studies in Language Testing 35. Cambridge: UCLES/ CUP

Goh, Ch. C. M., & Aryadoust, V. (2015). Examining the notion of listening subskill divisibility and its implications for second language listening. International Journal of Listening, 29(3), 109-133. https://doi.org/10.1080/10904018.2014.936119

Gwet, K. L. (2002). Inter-rater reliability: Dependency on trait prevalence and marginal homogeneity. Statistical Methods For Inter-Rater Reliability Assessment, 2. Staženo 18. 6. 2018 z www.agreestat.com

Gwet, K. L. (2008a). Computing inter-rater reliability and its variance in the presence of high agreement. British Journal of Mathematical and Statistical Psycholgy, 61, 29-48. https://doi.org/10.1348/000711006X126600

Gwet, K. L. (2008b). Variance estimation of nominal-scale inter-rater reliability with random selection of raters. Psychometrika, 73, 407-430. https://doi.org/10.1007/s11336-007-9054-8

Gwet, K. L. (2011). On the Krippendorff's alpha coefficient. Staženo 12. 6. 2017 z www.agreestat.com

Gwet, K. L. (2014). Handbook of Inter-Rater Reliability: The Definitive Guide to Measuring the Extent of Agreement Among Raters. Gaithersburg: Advanced Analytics.

Gwet, K. L. (2015). Standard error of Krippendorff's alpha coefficient. Dostupné z http://inter-rater-reliability.blogspot.de/2015/08/standard-errorof-krippendorffs-alpha.html

Gwet, K. L. (2016). Testing the difference of correlated agreement coefficients for statistical significance. Educational and Psychological Measurement, 76. 609-637. https://doi.org/10.1177/0013164415596420

Harman, H. H. (1976). Modern Factor Analysis. (3rd ed.). Chicago: University of Chicago Press.

Haupt, G., Koch, E. (2012). The argument for evaluating language tests for equivalence across language groups. Southern African Linguistics and Language Studies, 30(1), 65-76. https://doi.org/10.2989/16073614.2012.693715

Hendl, J. 2009. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál.

Holland, P. W. (2007). A framework and history for score linking. In N. J. Dorans, M. Pommerich, P. W. Holland (Eds.). Linking and Aligning Scores and Scales (s. 5-30). New York, NY: Springer-Verlag. https://doi.org/10.1007/978-0-387-49771-6_2

Holland P. W., & Dorans, N. J. (2006). Linking and equating. In R. L. Brennan (Ed.) Educational Measurement (4th ed., s. 187-220). Westport, CT: Praeger.

Chen, F., Huang, X., & MacGregor, D. (2009). Equating or linking: basic concepts and a case study. Presentation originally presented at CAL, Washington. Staženo 23. 1. 2020 z https://fliphtml5.com/xrgx/bfuj/basic

Choi, I., Sung, K, & Boo, J. (2003). Comparability of a paper-based language tests and a computer-based language test. Language Testing, 20(3), 295-320. Dostupné z http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.123.2257&rep=rep1&type=pdf https://doi.org/10.1191/0265532203lt258oa

Chráska, M. (2007). Metody pedagogického výzkumu. Základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada

Chvál, M., Straková, J., & Procházková, I. (2015). Hodnocení výsledků vzdělávání didaktickými testy. Praha: Česká školní inspekce.

Jelínek, M., Květoň, P., & Vobořil, D. (2011). Teorie odpovědi na položku a počítačové adaptivní testování. Praha: Grada.

Kolen, M. J., & Brennan, R. L. (2004, 2014). Test Equating, Scaling, and Linking: Methods and Practice. New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-4310-4

Kirkebøen, G. (2009). Decision behaviour - Improving expert judgement. Staženo 12. 12. 2017 z http://www.concept.ntnu.no/attachments/058_Kirkebooen%20%20-%20Expert%20judgement.pdf. https://doi.org/10.1057/9780230236837_9

Khalifa, H., Weir, C. (2009). Examining Reading. Cambridge: Cambridge University Press.

Klein, D. (2018). Implementing a general framework for assessing interrater agreement in Stata. The Stata Journal, 18(4), 871-901. https://doi.org/10.1177/1536867X1801800408

Kolen, M. J., & Brennan, R. L. (2004). Test equating, linking, and scaling: Methods and practices (2nd ed.). New York, NY: Springer-Verlag. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-4310-4

Kottner, J., & Streiner, D. L. (2011). The difference between reliability and agreement. Journal of Clinical Epidemiology, 64(6), 701-702. https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2010.12.001

Krippendorff, K. (2004). Content Analysis. An Introduction to its Methodology. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.

Kunnan, A. J., & Carr, N. (2017). A comparability study between the general English proficiency test-advanced and the internet-based test of English as a foreign language. Language Testing in Asia, 7(17). Dostupné z https:// languagetestingasia.springeropen.com/articles/10.1186/s40468-017-0048-x. https://doi.org/10.1186/s40468-017-0048-x

Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33, 159-174. https://doi.org/10.2307/2529310

Lavrakas, P. J. (Ed.). (2008). Encyclopedia of Survey Research Methods, Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc. https://doi.org/10.4135/9781412963947

Linn, R. L. (1993). Linking results of distinct assessments. Applied Measurement in Education, 6(1), 83-102. https://doi.org/10.1207/s15324818ame0601_5

Livingston, S. A. (2004). Test score equating (without IRT). Educational Testing Service. Staženo 18. 7. 2016 z www.ets.org

Lumley, T. (1993). Reading comprehension sub-skills: teachers' perceptions of content in an EAP test. Melbourne Papers in Language Testing, 2(1), 24-57.

McCray, G. (2013). Assessing inter-rater agreement for nominal judgement variables. Paper presented at the Language Testing Forum. Nottingham, November 15-17, 2013. Staženo 5. 6. 2017 z www.agreestat.com

Messick, S. (1987). Validity. ETS Research Report Series. https://doi.org/10.1002/j.2330-8516.1987.tb00244.x

Messick, S. (1993). Foundations of validity: meaning and consequences in psychological assessment. ETS Research Report Series. https://doi.org/10.1002/j.2333-8504.1993.tb01562.x

Messick, S. (1995). Validity of psychological assessment: Validation of inferences from persons' responses and performance as scientific inquiry into score meaning. American Psychologist, 50(9). 741-749. https://doi.org/10.1037/0003-066X.50.9.741

Michaelides, M. P., & Haertel, E. H. (2014). Selection of common items as an unrecognized source of variability in test equating: a bootstrap approximation assuming random sampling of common items. Applied Measurement in Education, 27(1), 46-57. Staženo 21. 12. 2019 z https://www.tandfonline.com/ doi/abs/10.1080/08957347.2013.853069?journalCode=hame20 https://doi.org/10.1080/08957347.2013.853069

Mislevy, R. J. (1992). Linking educational assessments: Concepts, issues, methods, and prospects (Policy Information Rep.). Princeton, NJ: ETS.

O'Loughlin, K. (1997). The Comparability of Direct and Semi-direct Speaking Tests: A case study. Unpublished Ph.D. thesis. Melbourne: University of Melbourne. Staženo 28. 7. 2016 z https://minerva-access.unimelb.edu.au/handle/11343/38817

Pommerich, M., Hanson, B. A., Harris, D. J., & Sconing, J. A. (2004). Issues in conducting linkages between distinct tests. Applied Psychological Measurement, 28(4), 247-273. https://doi.org/10.1177/0146621604265033

Popham, W. J. (1978). Criterion-referenced Measurement. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Purpura, J. E. (2004). Assessing Grammar. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511733086

Purpura, J. E. (2014a). Assessing grammar. In A. J. Kunnan (Ed.). Companion to language assessment (s. 100-124). Oxford: Wiley. https://doi.org/10.1002/9781118411360.wbcla147

Purpura, J. E. (2014b). Cognition in language assessment. In A. J. Kunnan (Ed.). Companion to language assessment (s. 1452-1476). Oxford: Wiley. https://doi.org/10.1002/9781118411360.wbcla150

Purpura J. E. (2017) Assessing meaning. In E. Shohamy, I. Or., & S. May (Eds.) Language Testing and Assessment. Encyclopedia of Language and Education (s. 33-61). (3rd ed.). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-02261-1_1

Sawaki, Y. (2001). Comparability of conventional and computerized tests of reading in a second language. Language Learning Technology 5, 38-59.

Sireci, S., &Allalouf, A. (2003). Appraising item equivalence across multiple languages and cultures. Language Testing 20(2), 148-166. https://doi.org/10.1191/0265532203lt249oa

Spolsky, B. (1995). Measured Words: The Development of Objective Language Testing. Oxford: Oxford University Press.

Thompson, W. D., & Walter, S. D. (1988). A reappraisal of the kappa coefficient. Journal of Clinical Epidemiology, 41(10), 949-958. https://doi.org/10.1016/0895-4356(88)90031-5

Urbina. S. (2004). Essentials of Psychological Testing. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

van den Heuvel-Hanhuizen, M., Robitzsch, A., Treffers, A., & Köller, O. (2009). Large-scale assessment of change in student achievement: Dutch primary school students' results on written division in 1997 and 2004 as an example. Psychometrika 74(2), 351-365. https://doi.org/10.1007/s11336-009-9110-7

van de Vijver, F. & Poortinga, Y. (2005). Conceptual and methodological issues in adapting tests. In R. K. Hambleton, P. F. Merenda, & C. D. Spielberger (Eds.) Adapting Educational and Psychological Tests for Cross-Cultural Assessment (s. 39-63). Mahwah, NJ: IEA Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Vandenberg, R. J., & Lance, C. E. (2000). A Review and Synthesis of the Measurement Invariance Literature: Suggestions, Practices, and Recommendations for Organizational Research. Organizational Research Methods, 3, 4-70. https://doi.org/10.1177/109442810031002

Verhelst N. D., & Glas C. A. W. (1995). The One Parameter Logistic Model. In Fischer G. H., Molenaar I. W. (Eds.). Rasch Models. New York, NY: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4612-4230-7_12

von Davier. A. A. (2011) A Statistical Perspective on Equating Test Scores. In A. A. von Davier (Ed.). Statistical models for test equating, scaling, and linking (s. 1-17). New York, NY: Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-387-98138-3_1

Watson, J. C. (2017) Establishing Evidence for Internal Structure Using Exploratory Factor Analysis. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 50(4), 232-238. https://doi.org/10.1080/07481756.2017.1336931

Weir, C. J. (2005). Limitations of the Common European Framework for developing comparable examinations and tests. Language Testing, 22, 281-300. https://doi.org/10.1191/0265532205lt309oa

Weir, C. (2005). Language Testing and Validation. An Evidence-based Approach. Basingstoke: Palgrave, MacMillan. https://doi.org/10.1057/9780230514577

Weir, C, Wu, R. (2006). Establishing test form and individual task comparability: A case study of a semi-direct speaking test. Language Testing, 23, 167-197. https://doi.org/10.1191/0265532206lt326oa

Widaman, K. F., Ferrer, E., & Conger, R. D. (2010). Factorial Invariance within Longitudinal Structural Equation Models: Measuring the Same Construct across Time. Child development perspectives, 4(1), 10-18. https://doi.org/10.1111/j.1750-8606.2009.00110.x

Wu, R. Y. (2014). Validating Second Language Reading Examinations

Establishing the validity of the GEPT through alignment with the Common European Framework of Reference. Studies in Language Testing. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Podobné publikace