Přímé daně a jejich správa v judikatuře

Michal Radvan, Damian Czudek, Tereza Čejková
Anotace

Autoři na vybraných aspektech přímých daní zhodnotili interpretaci a aplikaci danově právních norem. Tohoto cíle bylo dosaženo analýzou vybraných institutů z oblasti přímých daní vč. jejich správy, přičemž podkladem pro analýzu bylo obvykle rozhodnutí soudu z období 2015-2017, a dále zákonný text doplněný o komentáře z odborných publikací. Závěr vzešlý z komparace obou vstupních informací zprostředkovává teoretickoprávní a praktický náhled na daný institut z oblasti právní regulace přímých daní.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9085-9
Počet stran 276
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-9084-2
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 278
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace