Právo být slyšen ve správním a daňovém řízení

Radislav Bražina, Michal Liška
Anotace

Monografie se věnuje významné oblasti procesních práv účastníků správního a daňového řízení. Právo být slyšen účastníkům garantuje, že správní (finanční) orgány budou přihlížet k jejich uplatněným námitkám, budou je dostatečně informovat o svých postupech a zejména jim umožní v dostatečné míře v řízení uplatnit své argumenty. Na toto oprávnění účastníků navazuje povinnost správních (finančních) orgánů k uplatněným argumentům přihlížet a odpovědně je vyhodnotit, a to jak ve fázi před vydáním rozhodnutí, tak i v odůvodnění rozhodnutí samého. Monografie představuje multioborové zpracování problematiky práva být slyšen, a to včetně zachycení přesahů mezi nejvýznamnějšími procesy v rámci veřejné správy - správním a daňovým řízením. Zkoumaná problematika je pojednána nejen z pohledu českého prostředí, ale rovněž na úrovni práva EU a Rady Evropy, včetně využití zahraničních zkušeností, zejména německých, rakouských a polských.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8896-2
Počet stran 198
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8895-5
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 198
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace