Sustainable Development and Conflicts of Interests in Nature Protection in Czechia, Poland and Slovakia

Ilona Jančářová, Jana Dudová a kol.
Anotace

Publikace je kolektivní monografií psanou v anglickém jazyce, jejímiž autory jsou odborníci na právo životního prostředí z České republiky, Slovenské republiky a z Polska. Monografie zpracovává právní problémy týkající se ochrany přírody při rozvojových činnostech a jiné střety zájmů při využití území a zaměřuje se především na tato podtémata: ochrana přírody obecná a zvláštní, ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, ochrana zvláště chráněných území včetně soustavy NATURA 2000, ochrana přírody a stavební činnost a jiné rozvojové aktivity, ochrana přírody při jejím využití k rekreačním účelům, ochrana lesa jako součásti přírody, ochrana přírody jako veřejný zájem a střety s jinými veřejnými zájmy, ochrana přírody před negativními vlivy průmyslu, zemědělství a lesnictví, ochrana přírody a myslivost, ochrana jednotlivě rostoucích stromů a procedurální aspekty ochrany přírody.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8817-7
Počet stran 314
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8815-3
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 314
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Angličtina
Poznámka
Název česky: Udržitelný rozvoj a střety zájmů v ochraně přírody v Česku, Polsku a na Slovensku
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace