Interkulturní mediace v sociologickém a právním kontextu

Miloš Večeřa, Martina Urbanová, Katarína Rusinková
Anotace

Monografie se zabývá prozkoumáním a zhodnocením vybraných aspektů interkulturní mediace jako preventivního procesu a nástroje pro řešení konfliktů způsobených kulturní diverzitou. Autoři vycházejí z pojetí interkulturní nebo intersociální mediace, jak je vymezena v západních zemích, kdy se v rámci tohoto vymezení rozumí intervence třetí strany (školeného mediátora) orientovaného směrem k uznání, vzájemné komunikaci a pochopení, zmírnění konfliktu mezi sociálními nebo institucionálními aktéry, kteří jsou etnicky, ale zejména kulturně rozdílní. Nedílnou součástí studie je analýza právního stavu de lege lata i de lege ferenda a případně návrhy právních úprav. Rozšíření interkulturní mediace v českém prostředí je řešením, kterým lze výrazně redukovat protiprávní chování vyplývající ze soužití odlišných sociálních a kulturních skupin, odlehčit justici a podpořit inkluzivní občanskou společnost, k čemuž by měla přispět i tato publikace.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8898-6
Počet stran 192
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8897-9
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 192
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace