Kontrolní mechanismy při prosazování ochrany životního prostředí

Ivana Průchová (ed.), Jakub Hanák (ed.) a kol.
Anotace

Kontrolní mechanismy jako záruka zákonnosti patří mezi nejdůležitější nástroje vymahatelnosti práva životního prostředí. Monografie se skládá ze čtrnácti kapitol, přičemž osm z nich se zabývá významem, funkcí, způsobem a omezeními kontroly nad dodržováním práva životního prostředí v mezinárodním, evropském i národním právu. Podstatná část (tři kapitoly) se zabývají kompetencemi klíčových orgánů veřejné moci, zbývající kapitoly se věnují právním aspektům provádění kontroly z podnětu veřejnosti, resp. kontroly prováděné mezinárodními orgány.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8598-5
Počet stran 240
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8597-8
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 240
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace