Otevírání ...
Otevírání ...

Studentské profesní praxe – Aktivizace seniorů. Výukové materiály

Lenka Gulová (ed.)

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-8147-5
 • Formát 148 mm x 210 mm
 • Počet stran 371
 • Rok vydání 2015
 • Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF):

 • ISBN-13 978-80-210-8148-2
 • Velikost souboru 20.3 MiB
 • Rok vydání 2015
 • Pořadí vydání 1., elektronické

 • Jazyky Čeština

Publikace nabízí autentické reflexe profesních praxí studentů, kteří v průběhu posledních let vytvořili aktivizační programy směřované k seniorům, a to zejména do zařízení pro seniory. Jedná se o praxi realizovanou v rámci magisterského studia. Studenti měli možnost vytvořit program pro jednotlivce nebo i skupiny a v rámci platné legislativy nabídnout seniorům spektrum nejrůznějších aktivit a činností. Současně se jim nabízí možnost profesního růstu, zajímavá a přínosná zkušenost v rámci podpory a aktivizace seniorů.


Lenka Gulová

PhDr. Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.

Osobní identifikace 5686 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/5686

Podobné publikace

 • Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu
 • Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918–2013
 • O vzdělávání, o učitelství a tak trochu i o pedagogice. Rozhovory na průsečíku tří generací
 • Kvalita kurikula a výuky. výzkumné přístupy a nástroje
 • Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění
 • Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ
 • Z posluchárny za katedru. Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství
 • Determinanty účinnosti učitelských praxí
 • Studentské profesní praxe – Multikulturní lekce ve školách a v dalších institucích. Výukové materiály
 • Nabídka publikací MU

  Katalog