Otevírání ...
Otevírání ...

Studentské profesní praxe – Aktivizace seniorů. Výukové materiály

Lenka Gulová (ed.)

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-8147-5
 • Formát 148 mm x 210 mm
 • Počet stran 371
 • Rok vydání 2015
 • Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF):

 • ISBN-13 978-80-210-8148-2
 • Velikost souboru 20.3 MiB
 • Rok vydání 2015
 • Pořadí vydání 1., elektronické

 • Jazyky Čeština

Publikace nabízí autentické reflexe profesních praxí studentů, kteří v průběhu posledních let vytvořili aktivizační programy směřované k seniorům, a to zejména do zařízení pro seniory. Jedná se o praxi realizovanou v rámci magisterského studia. Studenti měli možnost vytvořit program pro jednotlivce nebo i skupiny a v rámci platné legislativy nabídnout seniorům spektrum nejrůznějších aktivit a činností. Současně se jim nabízí možnost profesního růstu, zajímavá a přínosná zkušenost v rámci podpory a aktivizace seniorů.


Lenka Gulová

PhDr. Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.

Osobní identifikace 5686 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/5686

Podobné publikace

 • Nonverbální prvky v učebnicích zeměpisu jako nástroj didaktické transformace
 • Dvouleté dítě v předškolním vzdělávání
 • Školní vzdělávání: učitel – vyučování, žák – učení
 • Rozvoj osobnostních a profesních kompetencí učitele 1. stupně základní školy
 • Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky
 • Prezentačně-hodnotící předmětové portfolio v 7. ročníku ZŠ. případová studie
 • Determinanty účinnosti učitelských praxí
 • Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ
 • Z posluchárny za katedru. Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství
 • Nabídka publikací MU

  Katalog