Otevírání ...
Otevírání ...

Energy Infrastructure and Exploration Areas. Characteristics, Relationships, and Local Acceptance

Břetislav Dančák, Filip Černoch, Pavla Filipská, Marek Goldbach, Romana Hanžlová, Jaromír Leichmann, Petr Ocelík, Jan Osička, Kateřina Švecová, Vojtěch Wertich, Veronika Zapletalová

E-kniha (PDF):

 • ISBN-13 978-80-210-8165-9
 • Velikost souboru 1.3 MiB
 • Počet stran 120
 • Rok vydání 2016
 • Pořadí vydání 1., elektronické

 • Jazyky Angličtina

Cílem této publikace je nabídnout základní porozumění vybraným aspektům umisťování energetické infrastruktury. S ohledem na poslední vývoj v otázkách rozvoje elektrických sítí v Německu, břidlicového plynu v řadě evropských států nebo hledání lokality hlubinného úložiště jaderného odpadu se k těmto aspektům staví s novým přístupem. Ambicí publikace je představit širší veřejnosti některá specifika geologických aktivit, které souvisejí s výstavbou energetických zařízení včetně získávání paliv a které jsou často zmiňovány jako zdroj obav z hlediska dopadů na životní prostředí v regionu. Naznačení charakteristiky a možné dynamiky společenského fenoménu lokální opozice by potom mělo poukázat na nutnost většího začlenění místních komunit do procesu výstavby, a to ve všech jeho fázích. V tomto smyslu si tato publikace dává za cíl přispět k lepší informovanosti a vzájemné součinnosti mezi úřady, investory a místními komunitami.


Břetislav Dančák

doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.

Autorovy publikace

Filip Černoch

Mgr. Filip Černoch, Ph.D.

Autorovy publikace

Pavla Filipská

Mgr. Pavla Filipská

Autorovy publikace

Marek Goldbach

Mgr. Marek Goldbach

Autorovy publikace

Romana Hanžlová

RNDr. Romana Hanžlová

Autorovy publikace

Jaromír Leichmann

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.

Autorovy publikace

Petr Ocelík

Mgr. Petr Ocelík

Autorovy publikace

Jan Osička

Mgr. Jan Osička, Ph.D.

Autorovy publikace

Kateřina Švecová

Mgr. Kateřina Švecová

Autorovy publikace

Vojtěch Wertich

Mgr. Vojtěch Wertich

Autorovy publikace

Veronika Zapletalová

Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D.

Autorovy publikace

Podobné publikace

 • Diversity of gas supplies as a key precondition for an effective V4 gas market
 • Challenges of Central European Security. Critical Insights
 • Natural Gas Reverse Flows in the Danube Strategy Region. Current State and Outlook
 • Energy Security in Central and Eastern Europe and the Operations of Russian State-Owned Energy Enterprises
 • The Energy Sector and Energy Policy of the Czech Republic
 • Germany’s New Role in the EU: The Future of the Berlin-Paris Axis in Terms of the Czech Foreign-Political Interests
 • Regions in International Society. The English School at the Sub-Global Level
 • Konflikty ve skutečné a „nové“ východní Africe. Podklady pro simulační hru
 • NATO after the End of the Cold War. A Brief History
 • Nabídka publikací MU

  Katalog