Connecting the dots: Sector coupling and hydrogen policies in Europe

Arina Belova, Tereza Pospíšilová, Tereza Stašáková
Anotace

Ještě nedávno byla energetická politika přehledně rozdělena do dílčích sektorů. Doprava, elektroenergetika, teplárenství  - tyto a další sektory měly svou vlastní materiální strukturu, pravidla a postupy, kterými se řídilo jednání institucí, firem a jednotlivců. S rostoucími obavami ze změny klimatu se energetická politika de facto spojila s politikou ochrany klimatu a přechod na nízkouhlíkovou energetiku podnítil rychlý technologický rozvoj, zavedl nová pravidla a obecně nově definoval celý energetický systém. Přitom byly narušeny hranice mezi jednotlivými odvětvími, neboť dekarbonizace jednoho z nich bývá úzce spjata s dekarbonizací ostatních. V současné době tak můžeme pozorovat vznik komplexního integrovaného energetického systému.
 
Koncepčně byl tento proces chápán jako "sector coupling", tj. sbližování jednotlivých odvětví za účelem optimalizace přechodu na nízko-uhlíkovou energetiku, jakož i zavádění podpůrných technologií, jako je skladování energie a vodík. Cílem této knihy je tento proces reflektovat. Konkrétně se věnuje následujícím otázkám: co je to sector coupling a jak je chápán v různých politických a analytických kontextech? Jakou roli bude hrát vodík v rozvoji sector couplingu? Jaké jsou současné a očekávané vodíkové politiky v Evropě, USA a Číně?
 
Výsledky ukazují, že chápání sector-couplingu se vyvíjí v čase a liší napříč politickými kontexty.  Role vodíku při propojování sektorů je do budoucna nejistá kvůli problémům s výrobou a využitím, přičemž některé potenciální zdroje poptávky se daří rychle elektrifikovat bez mezikroku výroby a spalování vodíku. Vodíkové technologie se aktuálně rozvíjejí především v Evropě, ale to se může brzy změnit s tím, jak USA a Čína postupně představují ambicióznější cíle a zajímavější podpůrné programy. V neposlední řadě publikace představuje cesty vývoje vodíkových technologií v různých národních kontextech a poukazuje na budoucí křižovatky, na nichž se bude o podobě sector couplingu a vodíkové ekonomiky rozhodovat.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0250-3
Počet stran 104
Rok vydání 2023
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0250-2023

Obecné informace

Jazyky Angličtina
Reference

Actu Environment. (2022). L’Ademe sélectionne 18 nouveaux écosystèmes territoriaux à hydrogène. https://www.actu-environnement.com/ae/news/ademe-selection-18-projets-territoriaux-hydrogene-AAP-39634.php4

ADEME. (2022). Appel à projets écosystèmes territoriaux hydrogène : 18 projets pré-sélectionnés. https://presse.ademe.fr/2022/05/appel-a-projets-ecosystemes-territoriaux-hydrogene-18-projets-pre-selectionnes.html

Agora Energiewende. (2021, November 7). Europa-China Workshop zu grüner Wasserstoffwirtschaft. Agora Energiewende.

Ajanovic, A., & Haas, R. (2018). Economic prospects and policy framework for hydrogen as fuel in the transport sector. Energy Policy, 123, 280–288. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.08.063

Ajanovic, A., & Haas, R. (2021). Prospects and impediments for hydrogen and fuel cell vehicles in the transport sector. International Journal of Hydrogen Energy, 46(16), 10049–10058. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.03.122

Andriosopoulos, K., & Silvestre, S. (2017). French energy policy: A gradual transition. Energy Policy, 106, 376–381. https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2017.04.015

Bartiaux, F., Maretti, M., Cartone, A., Biermann, P., & Krasteva, V. (2019). Sustainable energy transitions and social inequalities in energy access: A relational comparison of capabilities in three European countries. Global Transitions, 1, 226–240. https://doi.org/10.1016/J.GLT.2019.11.002

Bellona. (2021). Will Hydrogen Cannibalise the Energiewende? https://bellona.org/publication/will-hydrogen-cannibalise-the-energiewende

Bloess, A., Schill, W. P., & Zerrahn, A. (2018). Power-to-heat for renewable energy integration: A review of technologies, modeling approaches, and flexibility potentials. Applied Energy, 212, 1611–1626. https://doi.org/10.1016/J.APENERGY.2017.12.073

Bloom Energy. (2021, July). Bloom Energy and Heliogen Join Forces to Harness the Power of the Sun to Produce Low-Cost Green Hydrogen. Stockhouse. https://stockhouse.com/news/press-releases/2021/07/22/bloom-energy-and-heliogen-join-forces-to-harness-the-power-of-the-sun-to-produce

BMBF. (2022, May 16). National Hudrogen Strategy: Green hydrogen as energy source of the future. https://www.bmbf.de/bmbf/en/news/national-hydrogen-strategy.html

BMUV. (2021). Lesefassung des Bundes-Klimaschutzgesetzes 2021 mit markierten Änderungen zur Fassung von 2019. https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/ksg_aendg_2021_3_bf.pdf

BMWI. (n.d.). What exactly is H2Global? BMWI. Retrieved November 14, 2022, from https://www.bmwi-energiewende.de/EWD/Redaktion/EN/Newsletter/2022/01/Meldung/direkt-account.html

BMWK. (2020, July 3). Final decision to launch the coal-phase out – a project for a generation. https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Pressemitteilungen/2020/20200703-final-decision-to-launch-the-coal-phase-out.html

BMWK. (2021). Bericht der Bundesregierung zur Umsetzung der Nationalen Wasserstoffstrategie. https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/bericht-der-bundesregierung-zur-umsetzung-der-nationalen-wasserstoffstrategie.html

BMWK. (2022). H2Global. Term Sheet: Hydrogen Purchase Agreements. Draft. In BMWK. https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/h2global/draft-term-sheet-hpa-market-consultation-h2global.pdf?__blob=publicationFile&v=2

BMZ. (n.d.). Green hydrogen and Power-to-X. BMZ. Retrieved November 14, 2022, from https://www.bmz.de/de/themen/wasserstoff/

Bock, N., Buck, M., Görlach, J., Graichen, P., Karcher, U., Maier, U., Matthes, F. C., Meyer, K., Hörmandinger, G., Peter, F., Rühring, A., Stam, C., & Witecka, W. K. (2020). Making renewable hydrogen cost-competitive Policy instruments for supporting green H₂. https://static.agora-energiewende.de/fileadmin/Projekte/2020/2020_11_EU_H2-Instruments/A-EW_223_H2-Instruments_WEB.pdf

Böhm, H., Moser, S., Puschnigg, S., & Zauner, A. (2021). Power-to-hydrogen & district heating: Technology-based and infrastructure-oriented analysis of (future) sector coupling potentials. International Journal of Hydrogen Energy, 46(63), 31938–31951. https://doi.org/10.1016/J.IJHYDENE.2021.06.233

  1. (2022a). bp Statistical Review of World Energy 2022. https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2022-full-report.pdf
  2. (2022b). Iberdrola and bp to collaborate to accelerate EV charging infrastructure and green hydrogen production | News and insights | Home. https://www.bp.com/en/global/corporate/news-and-insights/press-releases/iberdrola-and-bp-to-collaborate-to-accelerate-ev-charging-infrastructure-and-green-hydrogen-production.html
  3. (2022c). Statistical Review of World Energy 2022.

Brintbranchen. (2022). Home - Brintbranchen. https://brintbranchen.dk/en/

Brown, A., & Grünberg, N. (2022). China’s Nascent Green Hydrogen Sector: How policy, research and business are forging a new industry. https://merics.org/sites/default/files/2022-06/MERICS_China_Monitor_No_77_Green-Hydrogen_EN_final.pdf

Burgess, J., & Rathore, A. (2022, October 5). Policy headwinds for clean hydrogen in Europe temporary. S&P Global.

Business Wire. (2022, February 28). FPL Announces Cummins to Supply Electrolyzer for Florida’s First “Green” Hydrogen Plant – Potential Key to Carbon-Free Electricity. Business Wire. https://www.businesswire.com/news/home/20220228005567/en/FPL-Announces-Cummins-to-Supply-Electrolyzer-for-Florida’s-First-“Green”-Hydrogen-Plant-–-Potential-Key-to-Carbon-Free-Electricity

Cambridge Dictionary. (2022). Transition . https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/transition

CEER. (2022). CEER Paper on Regulatory Sandboxes in Incentive Regulation Distribution Systems Working Group. https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/72eab87d-9220-e227-1d26-557a63409c6b

Cepsa. (2022). Cepsa and Port of Rotterdam will create a green hydrogen corridor. https://www.cepsa.com/en/press/first-green-hydrogen-corridor

Cheng, W., & Lee, S. (2022). How Green Are the National Hydrogen Strategies? Sustainability (Switzerland), 14(3). https://doi.org/10.3390/su14031930

China National Development and Reform Commission. (2022). Medium- and Long-term Plan for the Development of the Hydrogen Energy Industry (2021-2035). https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghwb/202203/t20220323_1320038.html?code=&state=123

Clean Energy Ministerial. (n.d.). Hydrogen Initiative. Clean Energy Ministerial. Retrieved November 14, 2022, from https://www.cleanenergyministerial.org/initiatives-campaigns/hydrogen-initiative/

CNBC. (2022). Danish energy fund to lead massive green hydrogen project in Spain. https://www.cnbc.com/2022/02/02/danish-energy-fund-to-lead-massive-green-hydrogen-project-in-spain.html

Collins, L. (2022). US-based Cummins to build 1GW hydrogen electrolyser factory in China with state-owned oil giant Sinopec. RECHARGE. https://www.rechargenews.com/energy-transition/us-based-cummins-to-build-1gw-hydrogen-electrolyser-factory-in-china-with-state-owned-oil-giant-sinopec/2-1-1139138

Connolly, D., Lund, H., Mathiesen, B. v., & Leahy, M. (2011). The first step towards a 100% renewable energy-system for Ireland. Applied Energy, 88(2), 502–507. https://doi.org/10.1016/J.APENERGY.2010.03.006

CSIR. (2021). Request for Information (RFI): Project opportunities for the production, consumption, transport or storage of green hydrogen and derivatives in South Africa. In CSIR. https://www.csir.co.za/sites/default/files/Documents/Green-hydrogen-RFI-2021.pdf

Danish Energy Agency. (2022). Japan | Energistyrelsen. https://ens.dk/en/our-responsibilities/global-cooperation/country-cooperation/japan

Danish Ministry of Climate. (2020). Climate Act.

Danish Ministry of Climate, E. and U. (2021). Strategy for Power-to-X.

Dansk Energi. (2020). Recommendations for a Danish Power-to-X strategy.

Decourt, B. (2019). Weaknesses and drivers for power-to-X diffusion in Europe. Insights from technological innovation system analysis. International Journal of Hydrogen Energy, 44(33), 17411–17430. https://doi.org/10.1016/J.IJHYDENE.2019.05.149

DLA Piper. (2022). New political agreement to develop and promote Power-to-X | DLA Piper. https://denmark.dlapiper.com/en/news/new-political-agreement-develop-and-promote-power-x

DOE. (n.d.). Hydrogen Pipelines . DOE. Retrieved November 14, 2022, from https://www.energy.gov/eere/fuelcells/hydrogen-pipelines

Dragan, D. (2021). Polish Hydrogen Strategy – regulatory challenges in the European perspective. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal, 24(2), 19–32. https://doi.org/10.33223/epj/135881

Edtmayer, H., Nageler, P., Heimrath, R., Mach, T., & Hochenauer, C. (2021). Investigation on sector coupling potentials of a 5th generation district heating and cooling network. Energy, 230, 120836. https://doi.org/10.1016/J.ENERGY.2021.120836

Ehret, O., & Bonhoff, K. (2015). Hydrogen as a fuel and energy storage: Success factors for the German Energiewende. International Journal of Hydrogen Energy, 40(15), 5526–5533. https://doi.org/10.1016/J.IJHYDENE.2015.01.176

EIA. (n.d.). International Energy Data. EIA. Retrieved November 14, 2022, from https://www.eia.gov/international/rankings/country/USA?pa=12&u=0&f=A&v=none&y=01%2F01%2F2019

EIA. (2022a). Country Analysis Executive Summary: China. https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/China/china.pdf

EIA. (2022b). Monthly Energy Review. https://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/pdf/mer.pdf

Eikeland, P. O., & Inderberg, T. H. J. (2016). Energy system transformation and long-term interest constellations in Denmark: can agency beat structure? Energy Research & Social Science, 11, 164–173. https://doi.org/10.1016/J.ERSS.2015.09.008

Embassy of the People’s Republic of China in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. (2022, May 1). Ambassador Zheng Zeguang attends the Opening Ceremony of the China-UK Hydrogen Energy Cooperation Forum. Embassy of the People’s Republic of China in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. http://gb.china-embassy.gov.cn/eng/tpxw/202205/t20220502_10681109.htm

Enerdata. (n.d.). United States Energy Information. Enerdata. Retrieved November 14, 2022, from https://www.enerdata.net/estore/energy-market/united-states/

Energinet. (2022a). Energinet and Gasunie strengthen collaboration on hydrogen infrastructure | Energinet. https://en.energinet.dk/About-our-news/News/2022/09/01/MoU-Brint

Energinet. (2022b). Feasibility study of hydrogen transmission infrastructure | Energinet. https://en.energinet.dk/Hydrogen/Feasibility-study

Energinet. (2022c). Guarantees of origin for renewable hydrogen | Energinet. https://en.energinet.dk/Hydrogen/Hydrogen-GOs

Energy Commission. (2022). Spain Energy Snapshot.

ENTSO-G. (n.d.). Hydrogen project visualisation platform. https://h2-project-visualisation-platform.entsog.eu

Euractiv. (2021). Spain positions itself to be Europe’s green hydrogen hub – EURACTIV.com. https://www.euractiv.com/section/energy/news/spain-positions-itself-to-be-europes-green-hydrogen-hub/

Euractiv. (2022a). France and Germany to work on ‘common industrial projects’ – EURACTIV.com. https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/france-and-germany-to-work-on-common-industrial-projects/

Euractiv. (2022b). Germany, Denmark, Netherlands and Belgium sign €135 billion offshore wind pact – EURACTIV.com. https://www.euractiv.com/section/energy/news/germany-denmark-netherlands-and-belgium-sign-e135-billion-offshore-wind-pact/

Euractiv. (2022c). Spain, France, Portugal abandon MidCat, agree on green energy, gas corridor – EURACTIV.com. https://www.euractiv.com/section/energy/news/spain-france-portugal-abandon-midcat-agree-on-green-energy-gas-corridor/

European Commission. (2019a). A European Green Deal. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

European Commission. (2019b). Potentials of sector coupling for decarbonisation: Assessing regulatory barriers in linking the gas and electricity sectors in the EU. https://energy.ec.europa.eu/potentials-sector-coupling-decarbonisation-assessing-regulatory-barriers-linking-gas-and-electricity_en

European Commission. (2020a). A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/865942/EU_Hydrogen_Strategy.pdf

European Commission. (2020b). IPCEIs on hydrogen. https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/strategy/hydrogen/ipceis-hydrogen_en

European Commission. (2020c). Powering a climate-neutral economy. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1259

European Commission. (2022a). Commission launches consultations on the regulatory framework for renewable hydrogen | European Commission. https://ec.europa.eu/info/news/commission-launches-consultation-regulatory-framework-renewable-hydrogen-2022-may-20_en

European Commission. (2022b). Energy strategy. https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-strategy_en

European Commission. (2022c). Hydrogen. https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-systems-integration/hydrogen_en#:~:text=The%20EU%20strategy%20on%20hydrogen,strategy%20for%20energy%20system%20integration.

European Commission. (2022d). Hydrogen and decarbonised gas market package. https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/market-legislation/hydrogen-and-decarbonised-gas-market-package_en

European Commission. (2022e). REPowerEU. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3131

European Gas Regulatory Forum. (2018). Thirty first meeting of the European Gas Regulatory Forum. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/31st_mf_conclusions_final.pdf

Eurostat. (2022a). What kind of energy do we consume in the EU? https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-3a.html?lang=en

Eurostat. (2022b, August). Industrial production statistics. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Industrial_production_statistics#Industrial_production_by_country

Eurowind Energy. (2022). New, large-scale hydrogen hub to support Denmark’s green transition. https://eurowindenergy.com/media/iifjyxik/green-hydrogen-hub-press-release-old-site.pdf

Everfuel. (2022). HySynergy PtX facility. https://www.everfuel.com/projects/hysynergy/

Frangoul, A. (2020, September 23). President Xi tells UN that China will be ‘carbon neutral’ within four decades. CNBC. https://www.cnbc.com/2020/09/23/china-claims-it-will-be-carbon-neutral-by-the-year-2060.html

French Ambassy in India. (2022). France and India adopt Joint Roadmap on Green Hydrogen - La France en Inde / France in India. https://in.ambafrance.org/France-and-India-adopt-Joint-Roadmap-on-Green-Hydrogen

French Government. (2020a). Investissements d’Avenir, Appel à projets: Briques technologiques et démonstrateurs hydrogène. https://agirpourlatransition.ademe.fr/

French Government. (2020b). Stratégie nationale pour l’hydrogène décarboné: Lancement de deux appels à projets pour constituter des Écosystèmes territoriaux autour de l’hydrogène et développer les Briques technologiques et démostrateurs pour la production, le transport et l’usage de l’hydrogène. https://entreprises.ademe.fr/dispositif-aide/20201014/ecosysh22020-165

French Ministry for Europe and Foreign Affairs. (2021). Joint statement issued by the United States and France following the first meeting of the United States-France bilateral clean energy partnership (20 December 2021) - Ministry for Europe and Foreign Affairs. https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/economic-diplomacy-foreign-trade/news/article/joint-statement-issued-by-the-united-states-and-france-following-the-first

French Ministry for the Ecological Transition. (2018). Plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique.

French Ministry for the Ecological Transition. (2020a). Stratégie Français Pour l’Énergie et le Climat: Programmation Pluriannuelle de l’Énergie.

French Ministry for the Ecological Transition. (2020b). Stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné en France.

French Ministry of Ecological Transition. (2021). Installation du Conseil national de l’hydrogène | Ministères Écologie Énergie Territoires. https://www.ecologie.gouv.fr/installation-du-conseil-national-lhydrogene

French Ministry of Economy. (2020). Plan de relance : lancement de 2 appels à projets pour la filière hydrogène | economie.gouv.fr. https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/lancement-appels-projets-filiere-hydrogene#

French Ministry of Economy. (2022). Stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné en France | economie.gouv.fr. https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/mesures/strategie-nationale-developpement-hydrogene-decarbone

Fridgen, G., Keller, R., Körner, M. F., & Schöpf, M. (2020). A holistic view on sector coupling. Energy Policy, 147, 111913. https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2020.111913

FuelCellsWorks. (2021, November 25). Germany to Double 2030 Hydrogen Production Target to 10 gw. https://fuelcellsworks.com/news/germany-to-double-2030-hydrogen-production-target-to-10gw/

FuelCellsWorks. (2022, March 17). Douglas County PUD to Aquire 409 Acres for Hydrogen Facility, Wells Dam Project. FuelCellsWorks. https://fuelcellsworks.com/news/douglas-county-pud-to-acquire-409-acres-for-hydrogen-facility-wells-dam-project/#:~:text=Douglas%20County%20PUD%20broke%20ground,the%20project%20in%20late%202019.

Gallie, W. B. (1955). Essentially Contested Concepts. Proceedings of the Aristotelian Society, 56, 167–198. https://doi.org/10.1093/aristotelian/56.1.167

GasConnect. (2020). The colours of hydrogen.

German Federal Government — Federal Ministry for Economic Affairs and Energy. (2020). The National Hydrogen Strategy. Federal Ministry for Economic Affairs and Energy. https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/Energie/the-national-hydrogen-strategy.pdf

Gils, H. C., Gardian, H., Kittel, M., Schill, W. P., Murmann, A., Launer, J., Gaumnitz, F., van Ouwerkerk, J., Mikurda, J., & Torralba-Díaz, L. (2022). Model-related outcome differences in power system models with sector coupling—Quantification and drivers. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 159, 112177. https://doi.org/10.1016/J.RSER.2022.112177

Gils, H. C., Simon, S., & Soria, R. (2017). 100% Renewable energy supply for Brazil-The role of sector coupling and regional development. Energies, 10(11). https://doi.org/10.3390/en10111859

GlobalData. (2022). Hydrogen Electrolyzers Market Size, Share and Trends Analysis by Technology, Installed Capacity, Generation, Key Players and Forecast, 2021-2026. https://www.globaldata.com/store/report/hydrogen-electrolyzers-market-analysis/

Government of India. (2022). India & Denmark agree to work together on green fuels including green hydrogen | Department Of Science & Technology. https://dst.gov.in/india-denmark-agree-work-together-green-fuels-including-green-hydrogen

Government of the Netherlands. (2020, October 6). Collaboration Between the United States and the Netherlands Focuses on Hydrogen Technology. Government of the Netherlands. https://www.government.nl/latest/news/2020/10/06/collaboration-between-the-united-states-and-the-netherlands-focuses-on-hydrogen-technology

Green Hydrogen Catalogue. (2022a). About - Green Hydrogen Catalogue. https://greenhydrogencatalogue.com/about-2/

Green Hydrogen Catalogue. (2022b). Home - Green Hydrogen Catalogue. https://greenhydrogencatalogue.com/

Green Hydrogen International Corporation. (n.d.). Hydrogen City. Green Hydrogen International Corporation. Retrieved November 15, 2022, from https://www.ghi-corp.com/projects/hydrogen-city

GreenHysland. (2022a). About Green Hysland - GreenHysland. https://greenhysland.eu/about-green-hysland/

GreenHysland. (2022b). About Green Hysland - GreenHysland. https://greenhysland.eu/about-green-hysland/

GreenHysland. (2022c). Who we are - GreenHysland. https://greenhysland.eu/who-we-are/

Griffiths, S., Sovacool, B. K., Kim, J., Bazilian, M., & Uratani, J. M. (2021). Industrial decarbonization via hydrogen: A critical and systematic review of developments, socio-technical systems and policy options. Energy Research & Social Science, 80, 102208. https://doi.org/10.1016/J.ERSS.2021.102208

Grubler, A. (2010). The costs of the French nuclear scale-up: A case of negative learning by doing. Energy Policy, 38(9), 5174–5188. https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2010.05.003

Guelpa, E., Bischi, A., Verda, V., Chertkov, M., & Lund, H. (2019). Towards future infrastructures for sustainable multi-energy systems: A review. Energy, 184, 2–21. https://doi.org/10.1016/J.ENERGY.2019.05.057

Guoping, L., & Zou, M. (2022, February 11). China’s steelmakers get 5 more years to reach peak carbon output. NIKKEI Asia. https://asia.nikkei.com/Spotlight/Caixin/China-s-steelmakers-get-5-more-years-to-reach-peak-carbon-output

H2 Ports. (2022). About - H2PORTS. https://h2ports.eu/about/

H2Global Stiftung. (n.d.). Objective of the H2Global instrument. H2Global Stiftung. Retrieved November 14, 2022, from https://www.h2global-stiftung.com/project/h2g-mechanism

Higman, M. (2022, July 14). Hydrogen Hubs Proposals: Guideposts for the Future of the U.S. Hydrogen Economy. CSIS. https://www.csis.org/analysis/hydrogen-hubs-proposals-guideposts-future-us-hydrogen-economy

Hoekman, S. K., Broch, A., Robbins, C., & Purcell, R. (2010). CO2 recycling by reaction with renewably-generated hydrogen. International Journal of Greenhouse Gas Control, 4(1), 44–50. https://doi.org/10.1016/j.ijggc.2009.09.012

Huber, I. (2021). Germany’s Hydrogen Industrial Strategy. CSIS. https://www.csis.org/analysis/germanys-hydrogen-industrial-strategy

Hydrogen and Fuel Cell Technologies Office. (n.d.-a). Hydrogen Shot. DOE. Retrieved November 14, 2022, from https://www.energy.gov/eere/fuelcells/hydrogen-shot

Hydrogen and Fuel Cell Technologies Office. (n.d.-b). International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy. US Department of Energy. Retrieved November 15, 2022, from https://www.energy.gov/eere/fuelcells/international-partnership-hydrogen-and-fuel-cells-economy

Hydrogen Council. (2021a). Hydrogen decarbonization pathways. https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2021/01/Hydrogen-Council-Report_Decarbonization-Pathways_Part-2_Supply-Scenarios.pdf

Hydrogen Council. (2021b). Hydrogen for Net-Zero. www.hydrogencouncil.com

Hydrogen Council. (2022). Global Hydrogen Flows. https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2022/10/Global-Hydrogen-Flows.pdf

Hydrogen Refueling Solutions. (2022). Hydrogen : HRS french refueling station manufacturer. https://www.hydrogen-refueling-solutions.fr/?lang=en

Hydrogeninsight. (2022a). “Hydrogen electrolyser makers will go bankrupt this decade amid brutal oversupply.” https://www.hydrogeninsight.com/electrolysers/exclusive-hydrogen-electrolyser-makers-will-go-bankrupt-this-decade-amid-brutal-oversupply/2-1-1343342

Hydrogeninsight. (2022b). Liebreich: “Hydrogen is starting to look like an economic bubble — and here’s why.” https://www.hydrogeninsight.com/analysis/liebreich-hydrogen-is-starting-to-look-like-an-economic-bubble-and-here-s-why/2-1-1334006

Hydrogeninsight. (2022c). “Will no longer be considered” Hydrogen trains up to 80% more expensive than electric options, German state finds. https://www.hydrogeninsight.com/transport/will-no-longer-be-considered-hydrogen-trains-up-to-80-more-expensive-than-electric-options-german-state-finds/2-1-1338438

HyPSTER. (2022). About the Project | HyPSTER. https://hypster-project.eu/about-the-project/

Iberdrola. (2022a). His Majesty the King inaugurates Iberdrola’s green hydrogen plant in Puertollano, the largest for industrial use in Europe - Iberdrola. https://www.iberdrola.com/press-room/news/detail/his-majesty-the-king-inaugurates-green-hydrogen-plant-puertollano

Iberdrola. (2022b). Puertollano green hydrogen plant - Iberdrola. https://www.iberdrola.com/about-us/what-we-do/green-hydrogen/puertollano-green-hydrogen-plant

Idaho National Laboratory. (2020, November 9). Private-Public Partnership Will Use Nuclear Energy for Clean Hydrogen Production. Idaho National Laboratory. https://inl.gov/article/xcel-energy-inl-hydrogen-production/

IEA. (2021a). Energy Policy Review Spain 2021. www.iea.org/t&c/

IEA. (2021b). France 2021: Energy Policy Review. www.iea.org/t&c/

IEA. (2021c). An Energy Sector Roadmap to Carbon Neutrality in China. https://iea.blob.core.windows.net/assets/6689062e-43fc-40c8-9659-01cf96150318/AnenergysectorroadmaptocarbonneutralityinChina.pdf

IEA. (2022). Hydrogen – Analysis. https://www.iea.org/reports/hydrogen

IRENA. (2018). Hydrogen from renewable power: Technology outlook for the energy transition. www.irena.org

IRENA. (2022). Geopolitics of the energy transformation: the hydrogen factor. https://irena.org/publications/2022/Jan/Geopolitics-of-the-Energy-Transformation-Hydrogen

Johansen, K. (2021). Blowing in the wind: A brief history of wind energy and wind power technologies in Denmark. Energy Policy, 152, 112139. https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2021.112139

Juan, D. (2021, August 3). GCL New Energy unveils hydrogen energy plan. China Daily. http://www.chinadaily.com.cn/a/202108/03/WS6108abb8a310efa1bd666433.html

Jupiter 1000 - Power-to-Gas - Le Projet. (n.d.). Retrieved October 29, 2022, from https://www.jupiter1000.eu/projet

Kanngießer, A., Venjakob, J., Hicking, J., Kockel, C., Drewing, E., Beckamp, M., & Jaeger, S. (2021). Triggering local innovation processes for the implementation of sector coupling projects: An integrated approach. Energies, 14(5). https://doi.org/10.3390/en14051358

Karneyeva, Y., & Wüstenhagen, R. (2017). Solar feed-in tariffs in a post-grid parity world: The role of risk, investor diversity and business models. Energy Policy, 106, 445–456. https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2017.04.005

Kendall, K. (2015). Hydrogen and fuel cells in city transport. https://doi.org/10.1002/er.3290

Kurmayer, N. J. (2021). EU countries clash over scale of future hydrogen imports. Euroactive. https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-countries-clash-over-scale-of-future-hydrogen-imports/

Lambert, M., & Schulte, S. 1987-. (2021). Contrasting European hydrogen pathways an analysis of differing approaches in key markets.

Larsen, J., King, B., Kolus Hannah, Dasari, N., Hiltbrand, G., & Herndon, W. (2022). A Turning Point for US Climate Progress: Assessing the Climate and Clean Energy Provisions in the Inflation Reduction Act. https://rhg.com/research/climate-clean-energy-inflation-reduction-act/

Latham & Watkins Environment, L. & R. P. (2022). DOE Releases Draft Clean Hydrogen Production Standard, Draft Roadmap, and Hydrogen Hub Funding Opportunity. https://www.lw.com/admin/upload/SiteAttachments/Alert-3021.pdf

Law No 2015-992. (2015). LOI n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Law No 2019-1147. (2019). LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie at au climat.

Law-Decree No 2021-167. (2021). Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène.

Li, L., Steinlein, A., Kuneman, E., & Eckardt, J. (2021, April). Factsheet on China, the world’s largest Hydrogen producer and consumer. Adelphi. https://www.adelphi.de/en/publication/hydrogen-factsheet-–-china

Liu, W., Zuo, H., Wang, J., Xue, Q., Ren, B., & Yang, F. (2021). The production and application of hydrogen in steel industry. International Journal of Hydrogen Energy, 46(17), 10548–10569. https://doi.org/10.1016/J.IJHYDENE.2020.12.123

Liu, Z., Zhao, Y., & Wang, X. (2020). Long-term economic planning of combined cooling heating and power systems considering energy storage and demand response. Applied Energy, 279, 115819. https://doi.org/10.1016/J.APENERGY.2020.115819

Ludwig, M., Lüers, , Martin, Hegnsholt, E., Kim, M., Pieper, C., & Meidert, K. (2021, April 12). The Green Tech Opportunity in Hydrogen. BCG. https://www.bcg.com/publications/2021/capturing-value-in-the-low-carbon-hydrogen-market

Ma, T., Wu, J., Hao, L., Lee, W. J., Yan, H., & Li, D. (2018). The optimal structure planning and energy management strategies of smart multi energy systems. Energy, 160, 122–141. https://doi.org/10.1016/J.ENERGY.2018.06.198

Maersk. (2022). Maersk and the Spanish Government to explore large-scale green fuels production | Maersk. https://www.maersk.com/news/articles/2022/11/03/maersk-and-the-spanish-government-to-explore-large-scale-green-fuels-production

Mancarella, P. (2014). MES (multi-energy systems): An overview of concepts and evaluation models. Energy, 65, 1–17. https://doi.org/10.1016/J.ENERGY.2013.10.041

Mandel, E. (2021, April 26). Airbus, ArcelorMittal, MHI, Shell and eight others establish Hamburg Hydrogen Network. H2 Bulletin. https://www.h2bulletin.com/airbus-arcelormittal-mhi-shell-and-eight-others-establish-hamburg-hydrogen-network/

Marshall, T. (2014). The European Union and Major Infrastructure Policies: The Reforms of the Trans-European Networks Programmes and the Implications for Spatial Planning. Https://Doi.Org/10.1080/09654313.2013.791968, 22(7), 1484–1506. https://doi.org/10.1080/09654313.2013.791968

Maruf, M. N. I. (2021). Open model-based analysis of a 100% renewable and sector-coupled energy system–The case of Germany in 2050. Applied Energy, 288, 116618. https://doi.org/10.1016/J.APENERGY.2021.116618

Mauger, R. (2018). The voluminous energy transition legal framework in France and the question of its recognition as a branch of law. Energy Policy, 122, 499–505. https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2018.08.013

Mazzoni, S., Ooi, S., Nastasi, B., & Romagnoli, A. (2019). Energy storage technologies as techno-economic parameters for master-planning and optimal dispatch in smart multi energy systems. Applied Energy, 254, 113682. https://doi.org/10.1016/J.APENERGY.2019.113682

Millot, A., Krook-Riekkola, A., & Maïzi, N. (2020). Guiding the future energy transition to net-zero emissions: Lessons from exploring the differences between France and Sweden. Energy Policy, 139, 111358. https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2020.111358

Mission Innovation. (n.d.). Clean Hydrogen Mission. Mission Innovation. Retrieved November 14, 2022, from http://mission-innovation.net/missions/hydrogen/

MissionGreenFuels. (2022). MissionGreenFuels. https://missiongreenfuels.dk/

Mitsubishi Power. (2020, March 10). Intermountain Power Agency Orders MHPS JAC Gas Turbine Technology for Renewable-Hydrogen Energy Hub. Mitsubishi Power. https://power.mhi.com/regions/amer/news/200310.html

Münster, M., Sneum, D. M., Bramstoft, R., Bühler, F., Elmegaard, B., Giannelos, S., Zhang, X., Strbac, G., Berger, M., Radu, D., Elsaesser, D., & Oudalov, A. (2020). Sector Coupling: Concepts, State-of-the-art and Perspectives. https://doi.org/10.23919/AEIT50178.2020.9241201

Myllyvirta, L., & Zhang, X. (2022, March 5). Analysis: What do China’s gigantic wind and solar bases mean for its climate goals? Carbon Brief. https://www.carbonbrief.org/analysis-what-do-chinas-gigantic-wind-and-solar-bases-mean-for-its-climate-goals/

Nakano, J. (2022, March 28). China Unveils its First Long-Term Hydrogen Plan. CSIS. https://www.csis.org/analysis/china-unveils-its-first-long-term-hydrogen-plan#:~:text=China’s%20push%20for%20clean%20hydrogen,in%20refineries%20or%20chemical%20facilities

Nasimul Islam Maruf, M. (2019). Sector coupling in the North Sea region—a review on the energy system modelling perspective. In Energies (Vol. 12, Issue 22). MDPI AG. https://doi.org/10.3390/en12224298

Nebel, A., Cantor, J., Salim, S., Salih, A., & Patel, D. (2022). The Role of Renewable Energies, Storage and Sector-Coupling Technologies in the German Energy Sector under Different CO2 Emission Restrictions. Sustainability, 14(16), 10379. https://doi.org/10.3390/su141610379

Nikolaidis, P., & Poullikkas, A. (2017). A comparative overview of hydrogen production processes. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 67, 597–611. https://doi.org/10.1016/J.RSER.2016.09.044

Nordic Hydrogen Partnership. (2022). About SHHP – Nordic Hydrogen Partnership. http://www.nordichydrogenpartnership.com/shhp/about-shhp/

Nuclear Newswire. (2021, August 20). Nine Mile Point picked for hydrogen demonstration project. Nuclear Newswire. https://www.ans.org/news/article-3180/nine-mile-point-picked-for-hydrogen-demonstration-project/

NWR. (n.d.). The German National Hydrogen Council . Nationaler Wasserstoffrat. Retrieved November 14, 2022, from https://www.wasserstoffrat.de/en/national-hydrogen-council

Office of Clean Energy Demonstrations. (n.d.). Regional Clean Hydrogen Hubs. DOE. Retrieved November 14, 2022, from https://www.energy.gov/oced/regional-clean-hydrogen-hubs

Office of Energy Efficiency & Renewable Energy. (2022). Hydrogen Production: Natural Gas Reforming | Department of Energy. https://www.energy.gov/eere/fuelcells/hydrogen-production-natural-gas-reforming

OGE. (n.d.). H2morrow – act today to be greenhouse gas neutral by 2050. OGE. Retrieved November 14, 2022, from https://oge.net/en/sustainable/projects/our-hydrogen-projects/h2morrow

Olczak, M., & Piebalgs, A. (2018). POLICY BRIEF Sector Coupling: the New EU Climate and Energy Paradigm?

Ottinger, G. (2013). The Winds of Change: Environmental Justice in Energy Transitions. Https://Doi.Org/10.1080/09505431.2013.786996, 22(2), 222–229. https://doi.org/10.1080/09505431.2013.786996

Otto, A., Robinius, M., Grube, T., Schiebahn, S., Praktiknjo, A., & Stolten, D. (2017). Power-to-steel: Reducing CO2 through the integration of renewable energy and hydrogen into the German steel industry. Energies, 10(4). https://doi.org/10.3390/en10040451

Oxford Dictionary. (2022). Transition. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/transition

Palzer, A., & Henning, H. M. (2014). A comprehensive model for the German electricity and heat sector in a future energy system with a dominant contribution from renewable energy technologies – Part II: Results. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 30, 1019–1034. https://doi.org/10.1016/J.RSER.2013.11.032

Pillsbury. (n.d.). The Hydrogen Map. Pillsbury. Retrieved November 14, 2022, from https://www.thehydrogenmap.com

Plug Power. (2022). Plug Power Inc. | Plug Lands 1 GW Electrolyzer Order with H2 Energy Europe. https://www.ir.plugpower.com/press-releases/news-details/2022/Plug-Lands-1-GW-Electrolyzer-Order-with-H2-Energy-Europe/default.aspx

Ramsebner, J., Haas, R., Ajanovic, A., & Wietschel, M. (2021). The sector coupling concept: A critical review. In Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment (Vol. 10, Issue 4). John Wiley and Sons Ltd. https://doi.org/10.1002/wene.396

Raven SR. (2021, September 1). Raven SR’s waste-to-hydrogen project with Republic Services could have implications beyond California. Raven SR. https://ravensr.com/raven-srs-waste-to-hydrogen-project-with-republic-services-could-have-implications-beyond-california/

Recharge. (2022). Spain starts up flagship industrial green hydrogen plant – and first-ever “hydroduct” | Recharge. https://www.rechargenews.com/energy-transition/spain-starts-up-flagship-industrial-green-hydrogen-plant-and-first-ever-hydroduct/2-1-1185088

Rehman, O. A., Palomba, V., Frazzica, A., & Cabeza, L. F. (2021). Enabling technologies for sector coupling: A review on the role of heat pumps and thermal energy storage. In Energies (Vol. 14, Issue 24). MDPI. https://doi.org/10.3390/en14248195

Reuters. (2021). France to work with UAE on renewable and hydrogen projects -minister | Reuters. https://www.reuters.com/business/energy/france-work-with-uae-renewable-hydrogen-projects-minister-2021-11-21/

Reuters. (2022a). France, Spain and Portugal agree to build Barcelona-Marseille gas pipeline | Reuters. https://www.reuters.com/business/energy/spain-france-portugal-agree-new-energy-route-pm-sanchez-says-2022-10-20/

Reuters. (2022b). France, UAE sign energy cooperation deal | Reuters. https://www.reuters.com/business/energy/france-uae-sign-energy-cooperation-deal-2022-07-18/

Reuters. (2022c). Germany secures link to planned Baltic Sea renewable energy island | Reuters. https://www.reuters.com/business/energy/germany-secures-link-planned-baltic-sea-renewable-energy-island-2022-08-29/

Rinaldi, A., Soini, M. C., Streicher, K., Patel, M. K., & Parra, D. (2021). Decarbonising heat with optimal PV and storage investments: A detailed sector coupling modelling framework with flexible heat pump operation. Applied Energy, 282, 116110. https://doi.org/10.1016/J.APENERGY.2020.116110

Roadmap to a US Hydrogen Economy. (2020). https://www.fchea.org/us-hydrogen-study. https://doi.org/10.1016/S1464-2859(20)30532-0

Robinius, M., Otto, A., Heuser, P., Welder, L., Syranidis, K., Ryberg, D., Grube, T., Markewitz, P., Peters, R., & Stolten, D. (2017). Linking the Power and Transport Sectors—Part 1: The Principle of Sector Coupling. Energies, 10(7), 956. https://doi.org/10.3390/en10070956

Robinius, M., Otto, A., Syranidis, K., Ryberg, D. S., Heuser, P., Welder, L., Grube, T., Markewitz, P., Tietze, V., & Stolten, D. (2017). Linking the Power and Transport Sectors-Part 2: Modelling a Sector Coupling Scenario for Germany. https://doi.org/10.3390/en10070957

RTE. (2020). The transition to low-carbon hydrogen in France.

RWE. (n.d.). Green electricity for a CO2-neutral chemical industry and green hydrogen. RWE. Retrieved November 14, 2022, from https://www.rwe.com/en/research-and-development/project-plans/offshore-to-x

Samji, O., Feldman, D., Salinas, G., & Yazdani, H. Q. (2022, October 28). United States: Facilitating Clean Hydrogen In The US: The Draft Clean Hydrogen Production Standard. Mondaq. https://www.mondaq.com/unitedstates/renewables/1244862/facilitating-clean-hydrogen-in-the-us-the-draft-clean-hydrogen-production-standard-

Schaber, K., Steinke, F., & Hamacher, T. (2013). Managing Temporary Oversupply from Renewables Efficiently: Electricity Storage Versus Energy Sector Coupling in Germany.

Schnuelle, C., Thoeming, J., Wassermann, T., Thier, P., von Gleich, A., & Goessling-Reisemann, S. (2019). Socio-technical-economic assessment of power-to-X: Potentials and limitations for an integration into the German energy system. Energy Research & Social Science, 51, 187–197. https://doi.org/10.1016/J.ERSS.2019.01.017

Scottish Government. (2021). MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF DENMARK AND THE SCOTTISH GOVERNMENT IN THE AREA OF GREEN TRANSITION OF THE ENERGY SYSTEM.

SGH2 Energy. (n.d.). World’s Largest Green Hydrogen Project to Launch in California. SGH2 Energy. Retrieved November 14, 2022, from https://www.sgh2energy.com/worlds-largest-green-hydrogen-project-to-launch-in-california

Shahkar, A. (2021, May 14). Chinese steelmaker HBIS launches hydrogen steelmaking pilot project. Bulletin H2. https://www.h2bulletin.com/chinese-steelmaker-hbis-launches-hydrogen-steelmaking-pilot-project/

Simon, F., Taylor, K., Kurmayer, N. J., & Romano, V. (2022). The Green Brief: Franco-German hydrogen fight is toxic for EU. Euroactive. https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/the-green-brief-franco-german-hydrogen-fight-is-toxic-for-eu/

Skov, I. R., Schneider, N., Schweiger, G., Schöggl, J. P., & Posch, A. (2021). Power-to-x in denmark: An analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats. Energies, 14(4). https://doi.org/10.3390/en14040913

Sovacool, B. K. (2016). How long will it take? Conceptualizing the temporal dynamics of energy transitions. Energy Research & Social Science, 13, 202–215. https://doi.org/10.1016/J.ERSS.2015.12.020

Spanish Government. (2021). PERTE de Energías Renovables Hidrógeno Renovable y Almacenamiento.

Spanish Ministry for Ecological Transition and the Demographic Challenge. (2020a). ESTRATEGIA A LARGO PLAZO PARA UNA ECONOMÍA ESPAÑOLA MODERNA, COMPETITIVA Y CLIMÁTICAMENTE NEUTRA EN 2050.

Spanish Ministry for Ecological Transition and the Demographic Challenge. (2020b). Hoja de Ruta del Hidrógeno: Una apuesta por el Hidrógeno Renovable.

Spanish Ministry for Ecological Transition and the Demographic Challenge. (2020c). PLAN NACIONAL INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA.

Spanish Ministry for Ecological Transition and the Demographic Challenge. (2022a). El Gobierno aprueba el sistema de garantías de origen para los gases renovables. https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-el-sistema-de-garant%C3%ADas-de-origen-para-los-gases-renovables/tcm:30-540455

Spanish Ministry for Ecological Transition and the Demographic Challenge. (2022b). VICEPRESIDENCIA TERCERA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. www.miteco.gob.es

Standaert, M. (2022, May 9). China readies for post-2025 green hydrogen boom. Energy Monitor. https://www.energymonitor.ai/tech/hydrogen/china-readies-for-post-2025-green-hydrogen-boom

State of Green. (2021). Japan and Denmark extend collaboration within renewable energy. https://stateofgreen.com/en/news/japan-and-denmark-extend-collaboration-within-renewable-energy/

Steinmann, W. D., Bauer, D., Jockenhöfer, H., & Johnson, M. (2019). Pumped thermal energy storage (PTES) as smart sector-coupling technology for heat and electricity. Energy, 183, 185–190. https://doi.org/10.1016/J.ENERGY.2019.06.058

Sterner, M., & Specht, M. (2021). Power-to-gas and power-to-x—the history and results of developing a new storage concept. Energies, 14(20). https://doi.org/10.3390/en14206594

SunLine. (n.d.). Clean Fleet Pioneers in fuel cell technology. SunLine. Retrieved November 14, 2022, from https://www.sunline.org/projects/alternative-fuels/clean-fleet

Tanase, L., & Anchustegui, I. H. (2022). The EU Hydrogen and Decarbonised Gas Market Package. https://fsr.eui.eu/the-eu-hydrogen-and-decarbonised-gas-package-revising-the-governance-and-creating-a-hydrogen-framework/

The European Cement Association. (2021). Activity Report . https://cembureau.eu/media/03cgodyp/2021-activity-report.pdf

The State Council Information Office the People Republic of China. (2022, June 14). China accounts for 30% of global manufacturing output: Official. China SCIO. http://english.scio.gov.cn/pressroom/2022-06/14/content_78269516.htm

United Nations. (2022). Green Hydrogen Compact Catalogue | United Nations. https://www.un.org/en/energy-compacts/page/green-hydrogen-compact-catalogue

US Department of Energy. (n.d.). International Hydrogen and Fuel Cell Activities. US Department of Energy. Retrieved November 15, 2022, from https://www.hydrogen.energy.gov/international.html

US Department of Energy. (2019, June 18). Joint Statement of future cooperation on hydrogen and fuel cell technologies among the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan (METI), the European Commission Directorate-General for Energy (ENER) and the United States Department of Energy (DOE). US Department of Energy. https://www.energy.gov/articles/joint-statement-future-cooperation-hydrogen-and-fuel-cell-technologies-among-ministry

US Department of Energy. (2022a). Clean Hydrogen Production Standard (CHPS) Draft Guidance. https://www.hydrogen.energy.gov/pdfs/clean-hydrogen-production-standard.pdf

US Department of Energy. (2022b). DOE National Clean Hydrogen Strategy and Roadmap Draft. https://www.hydrogen.energy.gov/pdfs/clean-hydrogen-strategy-roadmap.pdf

van Nuffel, L., Gorenstein Dedecca, J., Smit, T., & Rademaekers, K. (2018a). Sector coupling: how can it be enhanced in the EU to foster grid stability and decarbonise?

van Nuffel, L., Gorenstein Dedecca, J., Smit, T., & Rademaekers, K. (2018b). Sector coupling: how can it be enhanced in the EU to foster grid stability and decarbonise? https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626091/IPOL_STU(2018)626091_EN.pdf

Varone, A., & Ferrari, M. (2015). Power to liquid and power to gas: An option for the German Energiewende. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 45, 207–218. https://doi.org/10.1016/J.RSER.2015.01.049

Verbong, G., & Geels, F. (2007). The ongoing energy transition: Lessons from a socio-technical, multi-level analysis of the Dutch electricity system (1960–2004). Energy Policy, 35(2), 1025–1037. https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2006.02.010

Verbund. (2020, November 17). Green Hydrogen Blue Danube. Verbund. https://www.verbund.com/en-at/about-verbund/news-press/press-releases/2020/11/17/greenhydrogenbluedanube

Wade, N. S., Taylor, P. C., Lang, P. D., & Jones, P. R. (2010). Evaluating the benefits of an electrical energy storage system in a future smart grid. Energy Policy, 38(11), 7180–7188. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2010.07.045

Wehrmann, B. (2022, February 7). Carbon Contracts for Difference could kickstart German industry decarbonisation – think tank. Clean Energy Wire. https://www.cleanenergywire.org/news/carbon-contracts-difference-could-kickstart-german-industry-decarbonisation-think-tank

White House. (2021, November). President Biden’s Bipartisan Infrastructure Law. White House. https://www.whitehouse.gov/bipartisan-infrastructure-law/

White House. (2022). Joint Declaration Between the Kingdom of Spain and the United States of America | The White House. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/06/28/joint-declaration-between-the-kingdom-of-spain-and-the-united-states-of-america/

Wiedemann, K. (2022, October 4). Federal government sets new hydrogen target. Energate. https://www.energate-messenger.com/news/227054/federal-government-sets-new-hydrogen-target

Williams, S., & Doyon, A. (2019). Justice in energy transitions. Environmental Innovation and Societal Transitions, 31, 144–153. https://doi.org/10.1016/J.EIST.2018.12.001

World Bank. (n.d.). World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. World Bank . Retrieved November 16, 2022, from https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=CNhttps://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=CN

World Economic Forum. (2021). Grey, blue, green – why are there so many colours of hydrogen?

World Steel Association. (2021). World Steel in Figures. https://worldsteel.org/wp-content/uploads/2021-World-Steel-in-Figures.pdf

Xin, Z. (2022, February 24). China’s oil dependence on imports sees drop. The State Council the People’s Republic of China. https://english.www.gov.cn/news/topnews/202202/24/content_WS6216e221c6d09c94e48a569e.html

Xu, M., & Singh, S. (2020, April 3). China’s Hebei Approves $1.2 bln Hydrogen Production and Consumption Projects. Fuel Cells Works. https://fuelcellsworks.com/news/chinas-hebei-approves-1-2-bln-hydrogen-production-and-consumption-projects/

Yihe, X., & Collins, L. (2022, September 5). Sinopec to produce more than two million tonnes of green hydrogen annually by 2025. RECHARGE. https://www.rechargenews.com/energy-transition/sinopec-to-produce-more-than-two-million-tonnes-of-green-hydrogen-annually-by-2025/2-1-1290857

Yin, I., & Yep, E. (2022, September 23). China could exceed renewables generation target of 33% by 2025. S&P Global .

Yujie, B., Yukun, L., Simin, W., & Jia, D. (2021, June 21). China’s hydrogen roadmap: 4 things to know. NIKKEI Asia. https://asia.nikkei.com/Spotlight/Caixin/China-s-hydrogen-roadmap-4-things-to-know

Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace