Shale Gas in Poland and the Czech Republic. Regulation, Infrastructure and Perspectives of Cooperation

Filip Černoch, Łukasz Kister, Petr Ocelík, Jan Osička, Dominik Smyrgała, Veronika Zapletalová
Anotace

Studie se zaměřuje na aktuální vývoj průzkumu břidlicového plynu v České republice a Polsku, přičemž se soustředí na možnosti bilaterální spolupráce v této oblasti. Základem výzkumu jsou dvě případové studie věnované regulačnímu rámci těžby uhlovodíků v obou zemích. Vzhledem k tomu, že oba státy se nacházejí v diametrálně odlišné fázi průzkumného procesu, jsou další aspekty výzkumu věnovány jednotlivým specifikům typickým pro tu kterou zemi. Rovina národních států je poté doplněna o poslední vývoj debaty o břidlicovém plynu na úrovni Evropské unie.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-6021-0
Počet stran 78
Rok vydání 2012
Pořadí vydání 1.
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6021-2012

Obecné informace

Jazyky Angličtina
Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)

E-kniha (Flipbook)


Podobné publikace