Výkladový slovník řízení lidských zdrojů: koncepty, přístupy, nástroje

Viktor Kulhavý (ed.), Jakub Procházka (ed.), Michal Jirásek (ed.) a kol.
Anotace

Výkladový slovník řízení lidských zdrojů vysvětluje základní koncepty, přístupy a nástroje používané v praxi i v teoriích z oblasti řízení lidských zdrojů. Zahrnuje 235 běžných termínů vybraných dle jejich výskytu ve vědecké i odborné literatuře. Každý termín zahrnuje anglický překlad a je definován na základě odborných monografií, časopiseckých článků, oborových učebnic, popularizační literatury či významných webových stránek. Slovník vytváří společný terminologický rámec pro výzkumníky, studenty i profesionály v oblasti lidských zdrojů a také pro ty, kteří přicházejí do kontaktu s oblastí řízení lidských zdrojů z manažerských pozic nebo příbuzných vědeckých či odborných disciplín.

Viktor Kulhavý
Editor sborníku
Jakub Procházka
Editor sborníku
Michal Jirásek
Editor sborníku
Lenka Janošová
Editor sborníku
Adriana Wyrobková
Editor sborníku
Eva Lysoňková
Editor sborníku
Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8701-9
Formát 176 mm×250 mm
Počet stran 255
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1.

E-kniha (HTML)

ISBN-13 978-80-210-8680-7
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8863-4
Počet stran 255
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina
Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (HTML)

E-kniha (PDF)

E-kniha (Flipbook)