Výkladový slovník řízení lidských zdrojů: koncepty, přístupy, nástroje

Viktor Kulhavý (ed.), Jakub Procházka (ed.), Michal Jirásek (ed.) a kol.
Anotace

Název anglicky: Human Resource Management Dictonary: Concepts, Approaches, Tools

Výkladový slovník řízení lidských zdrojů vysvětluje základní koncepty, přístupy a nástroje používané v praxi i v teoriích z oblasti řízení lidských zdrojů. Zahrnuje 235 běžných termínů vybraných dle jejich výskytu ve vědecké i odborné literatuře. Každý termín zahrnuje anglický překlad a je definován na základě odborných monografií, časopiseckých článků, oborových učebnic, popularizační literatury či významných webových stránek. Slovník vytváří společný terminologický rámec pro výzkumníky, studenty i profesionály v oblasti lidských zdrojů a také pro ty, kteří přicházejí do kontaktu s oblastí řízení lidských zdrojů z manažerských pozic nebo příbuzných vědeckých či odborných disciplín.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8701-9
Formát 176 mm×250 mm
Počet stran 255
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1.

E-kniha (HTML)

ISBN-13 978-80-210-8680-7
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8863-4
Počet stran 255
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina

Podobné publikace