Finanční účetnictví 2. Sbírka příkladů

Jana Vodáková, Eva Hýblová, Zuzana Křížová
Anotace

Hlavním posláním finančního účetnictví je věrně a poctivě zachycovat hospodářské dění v účetní jednotce a zprostředkovat informace o finanční pozici, výkonnosti, struktuře majetku, cizích a vlastních zdrojích celé řadě uživatelů, nejen z řad vlastníků, manažerů, věřitelů, ale i široké veřejnosti. Cílem této sbírky příkladů je prohloubení odborných účetních znalostí a praktických dovednosti čtenářů a posílení jejich schopnosti aplikovat na dílčích i komplexnějších příkladech účetní zásady, principy a pravidla, a to v návaznosti na znalosti získané studiem předmětu Finanční účetnictví 1. Vedle toho si čtenáři hlouběji procvičí sestavování účetních výkazů (rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu), jejich interpretaci a naučí se je chápat ve vzájemných vazbách. Pro účely samostudia obsahuje sbírka řadu řešených příkladů. Dílčí i komplexnější příklady jsou sestaveny v souladu s doporučením ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). 
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9619-6
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-9644-8
Formát 210 mm×297 mm
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova finanční účetnictví , účetnictví podnikatelů , účetní závěrka , rozvaha , výkaz zisku a ztráty
Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace