Dny práva 2015 – část VI.. Odpovědnost v právu

Ladislav Vojáček (ed.), Pavel Skalák (ed.), Jiří Valdhans (ed.)
Anotace

Aktuální téma nabízí široké možnosti pro právní historiky, romanisty, právní teoretiky i kolegy z pozitivněprávních disciplín. V rámci něj se lze zaměřit na problematiku tvorby i aplikace práva. Lze je rozvíjet v právně filosofické rovině i ve vazbě na konkrétní právní instituty.

Ladislav Vojáček
Editor sborníku
Pavel Skalák
Editor sborníku
Jiří Valdhans
Editor sborníku
Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8197-0
Počet stran 298
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština

Zobrazené statistiky se počítají od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)

Podobné publikace