COFOLA 2019. Část VI. – Řízení ve věcech manželských a souvisejících

Zdeňka Králíčková (ed.), Michal Janovec (ed.), Zdeňka Králíčková (ed.), Martin Kornel (ed.)
Anotace

Řízení v rodinně-právních věcech se tradičně vyznačují řadou odlišností. V kontextu českého práva je řada těchto řízení aktuálně předmětem úpravy zákona o zvláštních řízeních soudních. 
 
Pozornost je věnována řízením ve věcech:
 
manželských (o určení, zda tu manželství je či není; o neplatnost manželství; o rozvod manželství)
partnerských (o určení, zda tu partnerství je či není, o neplatnost partnerství, o zrušení partnerství),
výživného mezi manžely a rozvedenými manžely,
manželského bydlení a bydlení po zániku manželství,
zúžení, zrušení a vypořádání společného jmění manželů,
o ostatních právech a povinnostech mezi manžely (uspokojování potřeb rodiny, rozhodování o záležitostech rodiny, obstarávání záležitostí rodiny, zrušení zástupčího oprávnění manžela).

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9397-3
Počet stran 110
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština, Slovenština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace