Na penězích záleží. České neziskové organizace v 21. století

Jiří Špalek, Vladimír Hyánek, Laura Fónadová a kol.
Anotace

Pro neziskové instituce v České republice i ve světě je charakteristické vícezdrojové financování. Ačkoli role různých typů příjmů a jejich vliv na chování neziskových organizací byly v zahraniční literatuře již mnohokrát zdokumentovány, situace v (post)transformačních zemích je specifická. Probíhající proces redefinice role neziskových institucí a související otázka významnosti podpory z veřejných rozpočtů se obvykle nemůže opřít o dostatečnou datovou základnu. Nejúplnějšími a nejspolehlivějšími zdroji dat jsou roční národní účty (ANA) a Satelitní účet neziskových institucí Českého statistického úřadu, shromažďující makroekonomické údaje za neziskové instituce. Otázkou zůstává, do jaké míry zachycují tyto údaje příjmové toky neziskových institucí na mikroúrovni a nakolik reflektují skutečnou strukturu jejich zdrojů. V knize na základě rozsáhlého empirického výzkumu prezentujeme, jak se mezi lety 2008 a 2013 změnil objem a struktura zdrojů neziskových institucí v ČR, čím byly tyto změny ovlivněny a jak se jednotlivé typy neziskových organizací v tomto období chovaly při získávání příjmů. Jelikož výzkum v tomto rozsahu nebyl v českém kontextu dosud realizován, kniha představuje významný příspěvek k pochopení situace neziskových organizací v (post)transformační zemi.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8431-5
Velikost souboru 4.3 MiB
Počet stran 146
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8431-2017

Pevná vazba

ISBN-13 978-80-210-8430-8
Formát 176 mm×250 mm
Počet stran 146
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-8431-2017 (1)

1. Manager profile in organizations providing social services: Evidence from the Czech Republic
David Mašát, Radka Prokešová, Jitka Vacková
Problems and Perspectives in Management  ročník: 19,  číslo: 4,  první strana: 375,  rok: 2021  
https://doi.org/10.21511/ppm.19(4).2021.30


Podobné publikace