X. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků z kolokvia konaného v Pavlově 20.–22. června 2007

Viktorie Klímová (ed.)

Podobné publikace