XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Viktorie Klímová (ed.), Vladimír Žítek (ed.)
Anotace

Sborník obsahuje texty příspěvků prezentovaných na XX. mezinárodním kolokviu o regionálních vědách pořádaném Katedrou regionální ekonomie a správy Ekonomicko-správní fakulty MU, které se konalo v Kurdějově ve dnech 14.–16. června 2017. Sborník obsahuje 127 článků, které jsou řazeny tematicky. Jednotlivé příspěvky se zabývají například socio-ekonomickými disparitami mezi regiony, regionální politikou, atraktivitou území nebo veřejnou správou.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8587-9
Velikost souboru 24.3 MiB
Počet stran 978
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické

CD

ISBN-13 978-80-210-8586-2
Počet stran 978
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Angličtina, Čestina, Slovenština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace