Reportování o společenské odpovědnosti podniku

Klára Kašparová
Anotace

S aplikací společenské odpovědnosti podniku (CSR) v podnikohospodářské praxi je spojováno mnoho výhod. Ty však často začnou na podnik působit až při zveřejnění jeho aktivit. Proto se publikace a v ní prezentovaný výzkumu zaměřuje na oblast nefinančního reportování. Stavem CSR reportování se v postkomunistických zemích zabývá jen velmi málo výzkumů. Hodnocení se také často omezují jen na vybraná hlediska reportování. Proto se stalo hlavní ambicí výzkumu identifikovat integrující přístup podniků k začleňování CSR informací do výročních zpráv v ČR. Jako vhodná metoda pro odhalení přístupu byla vybrána kvantitativní obsahová analýza. Kódovací schéma nebylo přejato z jiných výzkumů, ale vytvořeno s využitím otevřeného kódování. Výhodou takto sestavené metodiky je, že umožňuje identifikovat specifika v analyzovaném materiálu, což je plně v souladu s exporatorním charakterem výzkumu.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8047-8
Velikost souboru 2.3 MiB
Počet stran 188
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-5694-7
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 188
Rok vydání 2011
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Návrh obálky Eva Lufferová
Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace