Reportování o společenské odpovědnosti podniku

Klára Kašparová
Anotace

S aplikací společenské odpovědnosti podniku (CSR) v podnikohospodářské praxi je spojováno mnoho výhod. Ty však často začnou na podnik působit až při zveřejnění jeho aktivit. Proto se publikace a v ní prezentovaný výzkumu zaměřuje na oblast nefinančního reportování. Stavem CSR reportování se v postkomunistických zemích zabývá jen velmi málo výzkumů. Hodnocení se také často omezují jen na vybraná hlediska reportování. Proto se stalo hlavní ambicí výzkumu identifikovat integrující přístup podniků k začleňování CSR informací do výročních zpráv v ČR. Jako vhodná metoda pro odhalení přístupu byla vybrána kvantitativní obsahová analýza. Kódovací schéma nebylo přejato z jiných výzkumů, ale vytvořeno s využitím otevřeného kódování. Výhodou takto sestavené metodiky je, že umožňuje identifikovat specifika v analyzovaném materiálu, což je plně v souladu s exporatorním charakterem výzkumu.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8047-8
Velikost souboru 2.3 MiB
Počet stran 188
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-5694-7
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 188
Rok vydání 2011
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Návrh obálky Eva Lufferová
Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace