Modelování lidského růstu. Dynamický fenotyp

Martin Čuta
Anotace

Pro antropologickou praxi má modelování růstu zvláštní důležitost, protože má dopad v řadě oblastí běžného života. Úspěšný, tedy validní a prakticky využitelný model, by měl být založen na individuálním přístupu a poskytovat biologicky interpretovatelné parametry.

Tato monografie přináší přehled dostupných modelů pro hodnocení a modelování lidského růstu a představuje nový modelový přístup, zcela odlišný od jiných přístupů. Liší se tím, že je založen na fyziologickém principu růstu a také tím, že poskytuje biologicky interpretovatelné výstupní parametry. Model byl nazván Dynamický fenotyp – lidský růst je totiž fenotypovým představitelem zděděného genotypu – růstového programu, který jedinec získává od svých rodičů a který je modulován vlivy prostředí. Dynamický fenotyp je založen na fyziologických principech růstu – na anabolických a katabolických dějích. Další z předností Dynamického fenotypu v porovnání s ostatními modely je jeho zaměření na individuální hodnocení. Autor metody Dynamického fenotypu Ludvík Novák vychází z Waddingtonovy (1957) premisy o vzniku růstového programu až do dospělosti (potažmo celkového genetického pozadí organismu) každého biologického jedince v okamžiku jeho vzniku – tedy vzniku zygoty splynutím vajíčka a spermie. Od tohoto okamžiku má každý jedinec nastaven svůj vlastní růstový program (který je modulován výživou a dalšími faktory prostředí) a jeho růst sleduje jeho vlastní růstový kanál. Udržení organismu v hranicích daného růstového kanálu je zabezpečeno fyziologickými regulačními mechanismy, které jsou v souboru nazývány homeorhesis. Ostatní modelové přístupy se biologickým individuem nezabývají; individuální přístup, zvláště v případě longitudinálních dat, je však zásadní. Každý jedinec se od ostatních liší a v případě využití sumarizačních postupů dochází ke ztrátám v záznamu biologické variability a jejích příčin.

Martin Čuta
Autor
Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-7204-893-9
Velikost souboru 2.9 MiB
Počet stran 107
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace