Rotunda a raně gotický kostel v Tasově. Archeologický výzkum v letech 2007 až 2013

Josef Unger, Robin Pěnička
Anotace

Při archeologickém výzkumu se podařilo objevit část půdorysu rotundy, upřesnit podobu raně gotického kostela spolu se sakristií a pohřební kaplí. Prozkoumány byly i hroby ze hřbitova, který obklopoval kostely ve 13. a 14. stol. Předložená práce obsahuje podrobnou nálezovou zprávu doprovázenou kresebnou i fotografickou dokumentací a základní vyhodnocení archeologických situací i lidských ostatků.

Ke stažení

E-kniha (PDF)

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-7204-875-5
Velikost souboru 14.4 MiB
Počet stran 77
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace