Po stopách bratra Odorika. Styky Evropy a Mongolské Číny ve 13. a 14. století (s přílohou BIBLIOTECA ODORICIANA)

Vladimír Liščák
Anotace

Název anglicky: On the footsteps of brother Odoric. Relations between Europe and Mongolian China in the 13th and 14th centuries (with BIBLIOTECA ODORICIANA) Vladimír Liščák

Odorik z Pordenone (1280/85 – 1331), františkánský misionář, narozený (podle tradice) ve Villanově nedaleko Pordenone (Furlansko, Itálie), patří mezi nejvýznamnější osoby, které putovaly ve 13. / 14. století do Číny. Značně rozšířil znalosti jihovýchodní a východní Asie v Evropě. Nejcennější je jeho popis Číny, zejména měst podél jejího pobřeží a hlavního města, kde strávil tři roky.

Krátce po jeho návratu v květnu 1330 Odorik vylíčil příběh svých cest spolubratrovi Vilémovi ze Solaně, který ho napsal v jednoduché latině. Zdá se, že sláva jeho rozsáhlých cest udělala mnohem větší dojem na laiky rodné země, než na františkánské bratry. Lidé si ho zvolili za objekt uctívání, obec mu nechala postavit vznešenou hrobku a jeho sláva jako světce a cestovatele se rozšířila široko daleko ještě do poloviny 14. století. Avšak teprve o čtyři století později (1755) papež formálně schválil jeho blahořečení.

Četné kopie Odorikova vyprávění (jak v původním latinském textu, tak v jednotlivých verzích ve francouzštině, italštině, němčině apod.), jež se dochovaly do naší doby, především ze 14. století, ukazují, jak rychle a na rozsáhlém území si tento cestopis získal popularitu. Pět latinských rukopisů se nachází také v českých knihovnách. Odorik zpráva se stala cenným pramenem pro nejpřesnější kartografické dílo 14. století, Katalánský atlas.

Předkládaná kniha – první odborná publikace o této osobnosti a její době v českém jazyce – shrnuje známé údaje o Odorikovi a jeho cestě do Číny a zpět, včetně nedávných studií z pera převážně italských odborníků, a to na pozadí vývoje v Mongolské říše v průběhu 13. / 14. století a jejích kontaktů s Evropou.

Ke studii je připojena BIBLIOTECA ODORICIANA (v angličtině a příslušných původních jazycích), rozsáhlý seznam rukopisů a tištěných materiálů, týkajících se Odorika (v počtu 532 položek).

Ke stažení

E-kniha (PDF)

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-7204-885-4
Velikost souboru 32,4 MiB
Počet stran 647
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace