COFOLA 2014. Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity 10.– 12. 4. 2014 v Telči

Tereza Kyselovská (ed.)
Anotace

Sborník z mezinárodní vědecké konference COFOLA 2014 (Conference for young lawyers) přináší recenzované příspěvky účastníků z pěti sekcí této konference, a to sekce Postavení daňového práva v systému práva finančního a jeho vztah k ostatním odvětvím práva; Interpretace právního jednání; Evropské dimenze ochrany duševního vlastnictví a informací; Vzájemné ovlivňování a inspirace právních řádů sjednocující se Evropy; Ochrana slabší strany.

Více informací

CD

ISBN-13 978-80-210-7211-4
Počet stran 1033
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Angličtina, Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace