COFOLA 2023. Část 2 – Nelegální práce

Michal Janovec (ed.), Jana Komendová (ed.), Michal Smejkal (ed.), Eva Tomášková (ed.)
Anotace

Název anglicky: COFOLA 2023. Part 2 – Illegal Work

Nelegální práce je jev, se kterým je možné se v praxi stále setkávat. Kromě negativního dopadu tohoto jevu na příjmovou stránku veřejných rozpočtů představuje výkon nelegální práce nezanedbatelné důsledky rovněž pro jednotlivce, mimo jiné v podobě vyloučení z nemocenského pojištění, vyloučení z veřejného zdravotního pojištění a budoucí následky, pokud jde o vznik nároku na dávky důchodového pojištění. V rámci zaměření sekce jsou doporučeny příspěvky zabývající se příčinami vzniku nelegální práce či důsledky z toho plynoucími, a to jak z pohledu finančního práva, pracovního práva, práva sociálního zabezpečení, správního či trestního práva, tak z hlediska čistě ekonomického. Vítány jsou však zejména ty příspěvky, které budou obsahovat mezioborové propojení.
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0429-3
Počet stran 294
Rok vydání 2023
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Klíčová slova nelegální práce , daňové úniky , pracovněprávní nároky , mzda , daň , náklad , zákoník práce , závislá práce , pracovní právo , sociální jistoty
Jazyky Čeština, Slovenština

Podobné publikace