Dny práva 2015 – část IX.. Veřejná služba ve veřejné správě (a to i jako služba veřejnosti)

Soňa Skulová (ed.), Alena Kliková (ed.), Jiří Valdhans (ed.)
Anotace

Sekce je věnována navýsost aktuální problematice veřejné služby. Zahrnuje jak aspekty státní služby civilní (zejména dle aktuální zákonné úpravy státní služby v ČR), dále poměr úředníků územních samosprávných celků, ale i služby v bezpečnostních sborech a armádě. Předmětem bližšího zkoumání se mohou stát otázky organizace a řízení státní služby a služebního poměru, odborné zkoušky, vzdělávání, disciplinární odpovědnost, jakož i širší či obecnější otázky právní odpovědnosti spojené s výkonem veřejné služby. Pochopitelně se nabízí i srovnání jednotlivých systémů a komparace mezinárodní, stejně jako otázka ochrany osob ve veřejné službě, a dále problematika požadavků kladených na kvalitu činností realizovaných ve veřejné službě, jak po stránce právní (zejména naplňování principů dobré správy a vztahu ke spravovaným subjektům), tak z hlediska etiky a efektivnosti výkonu veřejné správy.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8200-7
Počet stran 382
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace