I. česko-slovenské setkání doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva. Sborník příspěvků z konference

Ladislav Vojáček (ed.), Jaromír Tauchen (ed.)
Anotace

Česko-slovenské setkání uspořádala Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty MU především pro mladé adepty vědy z oborů právní historie a římského práva, ale osloveni byli i jejich kolegové z jiných pracovišť. Ve sborníku se díky tomu může veřejnost seznámit také s právněhistoricky laděnými příspěvky, jejichž autoři se profilují v oblasti pozitivního práva či obecné historie. I když jednoznačně převažují statě právních historiků a romanistů, není v tomto směru název sborníku zcela přesný.

Předkládaný sborník je publikován v rámci specifického výzkumu Masarykovy univerzity.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6381-5
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 407
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Angličtina, Čeština, Slovenština
Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace