Trestní řízení ve věcech mladistvých ve vybraných státech Evropské unie z pohledu harmonizace evropského práva

Eva Žatecká
Anotace

Monografie se zabývá speciální právní úpravou trestního řízení mladistvých ve vztahu k mezinárodní justiční spolupráci mezi členskými státy EU, možností jeho harmonizace, jež vyvrcholí stanovením námětů de lege ferenda. Součástí publikace je též dílčí srovnání vybraných právních úprav, zda obsahují specializovanou právní úpravu trestního řízení mladistvých, hranice trestní odpovědnosti v daných zemích a též možnosti obhajoby mladistvých. Formulace námětů de lege ferenda je vytvořena kritickou analýzou teoretických východisek právní regulace v ČR a jejich konfrontací s rozhodnutími Evropského soudního dvora, Evropského soudu pro lidská práva, vnitrostátních soudů a s právními úpravami vybraných zemí EU a jejich aplikační praxí.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7705-8
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 118
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace