Organizace implementačního procesu. Institucionální hledisko analýzy

Jiří Winkler
Anotace

Kniha se zabývá organizační stránkou implementace sociálních programů a intervencí. Vychází z předpokladu, že úspěšná realizace veřejných programů je stále aktuální praktický a závažný výzkumný problém. Dosavadní studie nashromáždily množství konkrétních poznatků o těchto programech. Zatím však neexistuje dostatečně propracovaná syntéza těchto poznatků a stále probíhají diskuse o metodě studia implementačního procesu. Cílem monografie je teore¬ticky zdůvodnit analýzu organizace veřejných programů jako svébytný metodický přístup ke studiu implementačního procesu. Součástí textu je ilustrace nového metodického přístupu v podobě analýzy organizační kultury poskytování příjmově testovaných sociálních dávek v České republice. Kniha rozšiřuje, dopracovává a novým způsobem třídí poznatky z knihy Implementace, kterou autor vydal v roce 2002.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7822-2
Formát 175 mm×250 mm
Počet stran 271
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7823-9
Velikost souboru 2.3 MiB
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace