Organizace implementačního procesu. Institucionální hledisko analýzy

Jiří Winkler
Anotace

Kniha se zabývá organizační stránkou implementace sociálních programů a intervencí. Vychází z předpokladu, že úspěšná realizace veřejných programů je stále aktuální praktický a závažný výzkumný problém. Dosavadní studie nashromáždily množství konkrétních poznatků o těchto programech. Zatím však neexistuje dostatečně propracovaná syntéza těchto poznatků a stále probíhají diskuse o metodě studia implementačního procesu. Cílem monografie je teore¬ticky zdůvodnit analýzu organizace veřejných programů jako svébytný metodický přístup ke studiu implementačního procesu. Součástí textu je ilustrace nového metodického přístupu v podobě analýzy organizační kultury poskytování příjmově testovaných sociálních dávek v České republice. Kniha rozšiřuje, dopracovává a novým způsobem třídí poznatky z knihy Implementace, kterou autor vydal v roce 2002.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7822-2
Formát 175 mm×250 mm
Počet stran 271
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7823-9
Velikost souboru 2.3 MiB
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace