Venkov a krajina. Evropská krajina mezi venkovem a městem, mezi antikou a novověkem

Petr Jelínek, Lubor Kysučan
Anotace

Publikace se zabývá problematikou krajiny z hlediska její struktury (divočina, přírodě blízká krajina, zemědělská krajina, člověkem narušená krajina) a vývoje. Zvláštní pozornost věnuje rizikům ohrožujícím ekologickou stabilitu a rozmanitost krajiny. Diskutován je rovněž vztah venkovské a městské krajiny z hlediska ekonomického a sociálního vývoje a migrace mezi městem a venkovem jako faktoru podmiňující proměny krajiny. Historický vývoj krajiny je ilustrován na příkladu antické řecko-římské civilizace.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7127-8
Formát 176 mm×250 mm
Počet stran 131
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7128-5
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Webová stránka Přejít na www
Jazyky Čeština, Angličtina

Podobné publikace