Kapitoly z environmentální estetiky. Současná kulturní dimenze krajiny a přírody

Barbora Bakošová, Kateřina Pařízková, Karel Stibral
Anotace

Tato publikace si klade za cíl seznámit čtenáře s hlavními myšlenkami environmentální estetiky, směru, jenž v druhé polovině 20. století obrátil pozornost estetické teorie k přírodě a jiným typům prostředí. První polovina knihy se zaměřuje na vymezení estetiky přírody vůči do té doby převažující estetice umění. Dále představí a kriticky zhodnotí dva hlavní proudy environmentální estetiky – kognitivistický a nekognitivistický. Druhá část se hlouběji ponoří do konstitutivních problémů tohoto směru k otázkám, co to vlastně environment je, jakým způsobem ho oceňovat a v čem ono estetické oceňování nebo estetická zkušenost vlastně spočívá. V apendixu pak uvedeme estetické koncepce soudobých přírodovědců a některá z témat environmentální estetiky v kontextu hodnocení krajinného rázu v České republice.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7812-3
Formát 175 mm×250 mm
Počet stran 184
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)

E-kniha (Flipbook)


Podobné publikace