Město: Proměnlivá ne/samozřejmost

Slavomíra Ferenčuhová (ed.), Magdalena Hledíková (ed.), Lucie Galčanová (ed.), Barbora Vacková (ed.)
Anotace

„Město“ – zdánlivě samozřejmý pojem, který je však v odlišných vědních disciplínách často užíván v nestejných významech. Někdy odkazuje k materiální struktuře ulic, parků a náměstí, jindy označuje způsob života, „kulturní formu“, „společenství“ či „pouhou“ administrativní jednotku, nebo je vymezeno jako protiklad venkova. Tuto mnohoznačnost publikace Město: Proměnlivá ne/samozřejmost sleduje. Obsahuje deset textů, které představují různé odborné přístupy k problematice města zakotvené v odlišných společensko-vědních disciplínách. V první části knihy naleznou čtenáři kapitoly věnované vybraným konceptuálním a metodologickým problémům spojovaným se studiem města, druhý oddíl přináší pohled na proměny současného evropského města i několik originálních případových studií z českého prostředí.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0538-2
Počet stran 252
Rok vydání 2024
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0538-2024

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-4866-9
ISBN-13 koedice (24) 978-80-86818-86-3
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 255
Rok vydání 2009
Pořadí vydání 1.
doi https://doi.org/(brož

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina, Slovenština

Podobné publikace