„Současná česká rodina“ – dokumentace k datům

Martin Kreidl, Anna Šťastná, Barbora Hubatková, Jitka Slabá, Tomáš Zvoníček, Dominika Sladká
Anotace

Název anglicky: "Contemporary Czech Family" – data documentation

Publikace je pramenným dílem výzkumu „GGP – Současná česká rodina“. Jako taková obsahuje všechny základní údaje o výzkumu a základní analytický vhled do dat. Přináší především souhrn metodologických informací o výzkumu (obsah dotazníku, výběr respondentů, průběh terénního šetření včetně metodologických inovací) a je koncipována jako základní referenční příručka pro uživatele dat.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0083-7
Počet stran 211
Rok vydání 2023
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0083-2023

Obecné informace

Klíčová slova rodina , „Současná česká rodina” , Generations and Gender Survey , demografie , metodologie , smíšený mód , survey , dokumentace k datům , covid-19
Jazyky Čeština
Reference

Bogenschneider, Karen, Thomas Corbett. 2011. Evidence-based Policymaking: Insights from Policy-minded Researchers and Research-minded Policymakers. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203856390

Český statistický úřad. 2022. „Inflace – druhy, definice, tabulky.“ [online] Cit. 15. 12. 2022. Dostupné na: https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace

ČSÚ, 2023a. „Veřejná databáze – Sčítání lidu, domů a bytů 2021.“ [online] Cit. 4. 1. 2023. Data dostupná na: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky&katalog=33475

ČSÚ, 2023b. „Počet obyvatel – metodika.“ [online]. Cit. 4. 5. 2023. Dostupné na: https://www.czso.cz/csu/czso/pocet_obyvatel_m

ČSÚ. 1998. Podrobné výsledky šetření reprodukce a rodiny (1997). Závěrečná zpráva. Praha: ČSÚ.

ČSÚ. 2021. Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi osobami za období 2021. [online] Cit. 10. 12. 2022. Dostupné na: https://www.czso.cz/documents/10180/142872020/06200421.pdf/c4028fae-5d47-4b27-999e-14dc55064d9c?version=1.3

ČSÚ. 2022a. „V prvním pololetí roku 2021 nejvíce zabíjel covid-19.“ [online]. Cit. 20. 12. 2022. Dostupné na: https://www.czso.cz/csu/czso/v-prvnim-pololeti-roku-2021-nejvice-zabijel-covid-19

ČSÚ. 2022b. „Covid-19 v roce 2021 usmrtil 25,5 tisíce obyvatel Česka.” [online]. Cit. 20. 12. 2022. Dostupné na: https://www.czso.cz/csu/czso/covid-19-v-roce-2021-usmrtil-255-tisice-obyvatel-ceska

ČT24. 2022. „Hasiči předali České Švýcarsko správcům parku. Požár zlikvidovali po dvaceti dnech.“ ČT24, 12. 8. 2022. [online] Cit. 9. 12. 2022. Dostupné na: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3521703-ceske-svycarsko-zrejme-opusti-vetsina-hasicu-a-techniky 

Dommermuth, Lars, Trude Lappegård. 2021. „The Norwegian Generations and Gender Survey, Round 2 - Wave 1 (2020). Documentation of the data collection process.“ [online]. Cit. 24. 5. 2023. Dostupné na: https://www.ggp-i.org/wp-content/uploads/2021/11/technicaldocument-GGSnorway-final.pdf

Dudová, Radka, Alena Křížková. 2022. „Zvýšené nároky péče o děti v době pandemie covidu-19: péče jako břemeno, nebo příležitost?“ Sociologický časopis/Czech Sociological Review 58(4): 401–426. https://sreview.soc.cas.cz/artkey/csr-202204-0002.php. https://doi.org/10.13060/csr.2022.026

Dudová, Radka. 2021. „Péče jako individuální odpovědnost a prohloubení ekonomického znevýhodnění sólo matek v pandemii covid-19.“ Gender a výzkum 22(2): 110–138. [online]. Dostupné na: https://www.genderonline.cz/contents/gav/2021/02.pdf#page=112. https://doi.org/10.13060/gav.2021.022

Dzúrová, Dagmar, Klára Hulíková Tesárková. 2021. „Úmrtí v souvislosti s covidem-19 za rok 2020 je o 50 procent častější, než se vykazovalo.“ Tempus Medicorum 30(7–8): 30–33. [online]. Cit. 20. 1. 2023. Dostupné na: https://www.lkcr.cz/doc/tempus_file/tm_07-08_2021_web-177.pdf

Energetický regulační úřad. 2022. „Informace pro zákazníky dodavatelů, kteří ukončili činnost.“ Publikováno 1. 11. 2021, aktualizováno 9. 11. 2022. [online] Cit. 9. 12. 2022. Dostupné na: https://www.eru.cz/informace-pro-zakazniky-dodavatelu-kteri-ukoncili-cinnost 

ESFRI. 2021. „Roadmap 2021. Strategy Report on Research Infrastructures.“ European Strategy Forum on Research Infrastructures. [online] Cit. 21. 9. 2022. Dostupné na: tps://roadmap2021.esfri.eu/

Generation and Gender Programme Central Hub. Technical Guidelines for Weighting in GGS-II version 1.0. (interní dokument)

Harkness, Janet A. 2003. „Questionnaire Translation.“ Pp. 35–56 in J. A. Harkness, F. J. R. van de Vijver, P. Mohler (Eds.), Cross-Cultural Survey Methods. Hoboken, NJ: Wiley.

Höhne, Sylva. 2022. „Determinanty životní spokojenosti a materiálních životních podmínek v prvním roce pandemie covidu-19.“ Fórum sociální politiky 2(2022): 9–14. 

Hubatková, B., Lakomý, M. 2021. „Smíšený mód a online dotazování: mezinárodní praxe a tuzemská připravenost na implementaci.“ Sociální studia / Social Studies 18(1): 13–33. https://doi.org/10.5817/SOC2021-1-13

Hubatková, Barbora, Martin Kreidl. 2019. „Zpráva o zpřístupnění další části českých dat z projektu Generations and Gender Survey.“ Sociální studia / Social Studies 16(1): 203–205.

Hubatková, Barbora, Martin Lakomý, Roman Skotnica, Lýdia Barbušová, Petr Horn, Filip Rozsíval. 2021. Smíšený mód: design a implementace v českém prostředí. Manuál pro výzkumníky a zadavatele. Brno: Masarykova univerzita. [online]. Cit. 24. 2. 2023. Dostupné na: https://is.muni.cz/publication/1811637/Manual_smiseny.mod_final.pdf

Christensen, Anne I., Ola Ekholm, Charlotte Glümer, Knud Juel. 2014. „Effect of Survey Mode on Response Patterns: Comparison of Face-to-face and Self-administered Modes in Health Surveys.“ European Journal of Public Health 24(2): 327–332. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckt067

iRozhlas 2022. „Ohrožení cenami bydlení i socioekonomický status. Co ovlivňuje ochotu Čechů přijímat uprchlíky z Ukrajiny?“ iRozhlas, publikováno 21. 10. 2022. [online] Cit. 9. 12. 2022. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zivot-k-nezplacaceni-integrace-uprchliku-davky-bydleni_2210210645_afo 

Jelen, Libor. 2022. „Válka na Ukrajině – Kolaps ruského obra?“ Geografické rozhledy 32(1): 4–7.

Kaminska, O. 2020. Guide to Using Weights and Sample Design Indicators with ESS Data. [online] Cit 3. 3. 2023. Dostupné na: www.europeansocialsurvey.org

Kimešová, Magdaléna, Jiří Šatava, Michal Ondruška. 2022. Situace uprchlíků z Ukrajiny. Ministerstvo práce a sociálních věcí. [online] Dostupné na: https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/Analyza_situace_uprchliku_CENSUS_14072022.pdf/1650e3f6-8c1f-a2af-5f3a-b1acdb0bd0ee 

Kopsa Těšinová, Jolana, Karolína Dobiášová. 2022.  „Využívání informačně‑komunikačních technologií v primární péči v době pandemie covidu‑19 perspektivou pacientů.“ Medical tribune. [online] Dostupné na: https://www.tribune.cz/archiv/vyuzivani-informacne-komunikacnich-technologii-v-primarni-peci-v-dobe-pandemie-covidu-19-perspektivou-pacientu/ 

Kraus, Jaroslav. 2006. „Generations and Gender Programme (GGP) – Survey Instruments.“ Demografie 48(3): 204–205.

Krejčí, Jindřich. 2004. „Podmínky pro realizaci výběrových šetření v České republice.“ Pp. 15-34 in Sborník z konference Česko-slovenské sociologické dny. Praha: Sociologický ústav AV ČR. [online] Cit 5. 4. 2023. Dostupné na: https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/publikace/cesko-slovenske_sociologicke_dny._sbornik_tisk.pdf#page=17

Krejčí, Jindřich. 2006. „Problém nízké návratnosti výběrových dotazovacích šetření.“ Data a výzkum – SDA Info 8(2): 1–3.

Krejčí, Jindřich. 2007. „Non-response in Probability Sample Surveys in the Czech Republic.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43(03): 561–587. https://doi.org/10.13060/00380288.2007.43.3.03

Krejčí, Jindřich. 2008. Kvalita sociálněvědních výběrových šetření v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Krýžová, Sofie. 2022. „Rok od pádu Bohemia Energy. Jak se (ne)změnil energetický trh?“ Seznam.cz, publikováno 13. října 2022 ve 14:02. [online] Cit. 9. 12. 2022. Dostupné na: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-rok-od-padu-bohemia-energy-jak-se-ne-zmenil-energeticky-trh-216744 

Ministerstvo zdravotnictví ČR. 2021a. Tisková zpráva: Čechům se během pandemie zhoršil zdravotní stav, odkládali návštěvu lékaře. [online] Dostupné na: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/cechum-se-behem-pandemie-zhorsil-zdravotni-stav-odkladali-navstevu-lekare/ 

Ministerstvo zdravotnictví ČR. 2021b. Průzkum: Přístup české veřejnosti ke zdravotní péči a svému zdravotnímu stavu v době pandemie. Realizace: Ipsos. [online] Dostupné na: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/10/Pristup-ceske-verejnosti-ke-zdravotni-peci-a-svemu-zdravotnimu-stavu-v-dobe-pandemie.pdf

Ministerstvo zdravotnictví ČR. 2021c. Průzkum: Poznatky praktických lékařů ke zdravotní péči během pandemie. Realizace: Survio. [online] Dostupné na: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/10/Poznatky-praktickych-lekaru-ke-zdravotni-peci-behem-pandemie.pdf

Nickel, Christiane, Gerrit Koester, Eliza Lis. 2022. „Inflation Developmentsin the Euro Area Since the Onset of the Pandemic.“ Intereconomics 57(2): 69–75. https://doi.org/10.1007/s10272-022-1032-y 

Nicoletti, Cheti, Franco Peracchi. 2005. „Survey Response and Survey Characteristics: Microlevel Evidence from the European Community Household Panel.“ Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society) 168(4): 763–781. https://doi.org/10.1111/j.1467-985X.2005.00369.x

OTE 2022a.  „Počty OPM dodavatelů v CS OTE. Statistika pro rok 2021, Měsíční zpráva plyn.“ [online] Cit 9. 12. 2022. Dostupné na: https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/mesicni-zprava-elektrina/pocty-opm-dodavatelu-v-cs-ote?date=2021-01-01

OTE 2022b.  „Počty OPM dodavatelů. Statistika pro rok 2021, Měsíční zpráva elektřina.“ [online] Cit. 9. 12. 2022. Dostupné na: https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/mesicni-zprava-plyn/pocty-opm-dodavatelu?date=2021-01-01 

Ozili, Peterson K. 2022. „Global Economic Consequence of Russian Invasion of Ukraine.“ [online]. Dostupné na: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4064770 

Rychlíková, Apolena. 2021. „‚Propad stovky tisíc domácností do chudoby může mít nedozírné následky,‘ říkají experti.“ A2larm, publikováno 6. 11. 2021. [online] Cit. 9. 12. 2022. Dostupné na: https://a2larm.cz/2021/11/propad-stovky-tisic-domacnosti-do-chudoby-muze-mit-nedozirne-nasledky-rikaji-experti/ 

Rychtaříková, Jitka, Jaroslav Kraus. 2001. Fertility and Family Surveys in Countries of the ECE Region. Country Report: Czech Republic. United Nations.

Slabá, Jitka. 2022. „Vládní boj proti pandemii: přehled opatření vydaných v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19 v Česku v letech 2020 a 2021.“ Demografie 64(2): 175–196. https://doi.org/10.54694/dem.0303

Spitzer, S. 2020. „Biases in Health Expectancies due to Educational Differences in Survey Participation of Older Europeans: It’s Worth Weighting for.“ The European Journal of Health Economics 21: 573–605. https://doi.org/10.1007/s10198-019-01152-0

Staněk, Miloslav, Š. Kolář 2022. „Tornádo na jižní Moravě. Geografické rozhledy 31(5): 12–15.

Van Nimwegen, Nico. 2013. „Population Change in Europe: Turning Challenges into Opportunities.“ Genus 69(1): 103–125. 

Walker, Alan. (ed.). 2019. The Future of Ageing in Europe. Making an Asset of Longevity. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-981-13-1417-9

Podobné publikace