Výsledky výběrového šetření RESTABUS Inovativní cesty definice, měření prevalence a řešení seniorského abusu v ČR. Souhrnná výzkumná zpráva

Klára Reimerová, Marcela Petrová Kafková, Lucie Vidovićová
Anotace

Cílem výzkumné zprávy je seznámit čtenáře z řad odborné i laické veřejnosti s výsledky výběrového šetření (výzkumu) realizovaného v projektu RESTABUS. Tento projekt je ve svém zaměření na zmapování výskytu týrání, zneužívání, zanedbávání, dalšího násilí a podrývání důstojnosti u seniorů a seniorek prvním svého druhu i rozsahu v ČR. Výzkum byl realizován u 2687 respondentů ve věku 65 až 99 let žijících v domácím prostředí (mimo instituce rezidenční péče), a je reprezentativní pro seniorskou populaci v ČR. Představovaný výzkum je doplněn o problematiku vnímané prevalence EAN ve veřejném prostoru, o zachycení postojů k restorativní justici a ranná traumata (zkušenost s násilím v dětském a středním věku). Výzkum tak nejen popisuje míru výskytu násilí a špatného zacházení se seniory v Česku, ale také mapuje dopady prožitých incidentů na kvalitu života ohrožených osob, zjišťuje postoje seniorů k funkčnosti dostupných forem pomoci, a naznačuje směr jejich možného dalšího rozvoje. Zpráva obsahuje metodologickou část, věcnou část a tabulkovou přílohu.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0475-0
Počet stran 134
Rok vydání 2023
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0475-2023

Obecné informace

Jazyky Čeština
Reference

De Donder L, Luoma ML, Penhale B, et al. European map of prevalence rates of elder abuse and its impact for future research. European Journal of Ageing. (2011a) Jun;8(2):129. DOI: 10.1007/s10433-011-0187-3. (AVOW Prevalence Study of Abuse and Abuse against Older Women)

De Donder, L., Lang, G., Luoma, M., Penhale, B., Ferreira Alves, J., Tamutiene, I., Santos, A.J., Koivusilta, M., Enzenhofer, E., Perttu, S., Savola, T. and Verté, D. (2011b), "Perpetrators of abuse against older women: a multi‐national study in Europe", The Journal of Adult Protection, Vol. 13 No. 6, pp. 302-314. https://doi.org/10.1108/14668201111194212

De Donder, L., Lang, G., Luoma, M., Penhale, B., Ferreira Alves, J., Tamutiene, I., Verté, D., Luoma, M. (2012). Item non-response when measuring elder abuse: influence of methodological choices. European Journal of Public Health 23(6), 1021-1026. doi:10.1093/eurpub/cks172.

De Donder, L., Lang, G., Luoma, M., Ferreira Alves, J., Penhale, B., Tamutiene, I., Luoma, M. (2012). Risk factors of severity of abuse against older women in the home setting: A multinational European study. Journal of Women & Aging 28(6), 540-554. DOI: 10.1080/08952841.2016.1223933.

Fraga, S. Jutta Lindert, Henrique Barros, Francisco Torres-González, Elisabeth Ioannidi-Kapolou, Maria Gabriella Melchiorre, Mindaugas Stankunas, Joaquim F. Soares (2014). Elder abuse and socioeconomic inequalities: A multilevel study in 7 European countries. Preventive Medicine, 61, 42-47. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.

Lang, G., De Donder, L., Penhale, B., Ferreira-Alves, J., Tamutiene, I., & Luoma, M.-L. (2014). Measuring Older Adults’ Abuse: Evauation of Formative Indicators to Promote Brevity. Educational Gerontology, 40(7), 531-542, DOI: 10.1080/03601277.2013.857892.

Luoma, M.-L., Koivusilta, M., Lang, G., Enzenhofer, E., De Donder, L., Verté, D., Reingarde, J., Tamutiene, I. Ferreira-Alves, J., Santos, A. J. & Penhale, B. (2011). Prevalence Study of Abuse and Violence against Older Women. Results of a Multi-cultural Survey in Austria, Belgium, Finland, Lithuania, and Portugal (European Report of the AVOW Project). Finland: National Institute for Health and Welfare (THL).

Melchiorre, M. G., Di Rosa, M., Lamura, G., Torres-Gonzales, F., Lindert, J., Stankunas, M., Ioannidi-Kapolou, E., Barros, H., Macassa, G., & Soares, J. J. (2016). Abuse of Older Men in Seven European Countries: A Multilevel Approach in the Framework of an Ecological Model. PloS one, 11(1), e0146425. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0146425

Melchiorre, M. G., Di Rosa, M., Macassa, G., Eslami, B., Torres-Gonzales, F., Stankunas, M., Lindert, J., Ioannidi-Kapolou, E., Barros, H., Lamura, G., & Soares, J. J. F. (2021). The prevalence, severity and chronicity of abuse towards older men: Insights from a multinational European survey. PLoS One, 16(4), e0250039. doi: 10.1371/journal.pone.0250039.

Naughton C, Drennan J, Lyons I, Lafferty A, Treacy M, Phelan A, O'Loughlin A, Delaney L. Elder abuse and neglect in Ireland: results from a national prevalence survey. Age Ageing. 2012 Jan;41(1):98-103. doi: 10.1093/ageing/afr107. Epub 2011 Oct 13. PMID: 21997767. 

Soares, J. J. F., Barros, H., Torres-Gonzales, F., Ioannidi-Kapolou, E., Lamura, G., Lindert, J., de Dios Luna, J., Macassa, G., Melchoirre, G., Stankünas, M. (2010) Abuse and Health Among Elderly in Europe. Kaunas. ISBN 978–9955–15–194–4.

Soares, J. J. F., Fraga, S., Vitasara, E., Stankunas, M., Sundin, Ö., Melchoirre, M. G., Macassa, G., Barros, H. (2014). The chronicity and severity of abuse among older persons by country: a European study. Journal of Aggression, Conflict and Peace Research 6(1), 3-25, https://doi.org/10.1108/JACPR-06-2013-0015.

Podobné publikace