O přechodných změnách předsíňové vlny P. / Sur des changements transitoires de l' onde auriculaire P.

Miloš Štejfa

Podobné publikace