Lidová píseň v hudební výchově na základních a středních školách v České republice

Judita Kučerová a kol.
Anotace

Odborná monografie prezentuje a reflektuje výsledky ze stejnojmenného projektu specifického výzkumu (MUNI/A/1423/2018), který uskutečnil tým akademických pracovníků a studentů doktorského studijního programu Katedry hudební výchovy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Folklorní písňový okruh představuje důležité didaktické východisko, prostupuje hudební výchovou na základních, částečně také středních školách a specializovanou instrumentální či pěveckou výchovou na základních uměleckých školách. Vzhledem k vlivu mnohovrstevnatých kulturních projevů a působení multimediálních prostředků však vystupuje výrazněji do popředí otázka, jak hudebně folklorní dědictví školní mládeži předkládat. Předmětem výzkumu byla problematika aplikace lidové hudby do školního vzdělávání.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9536-6
Počet stran 168
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9536-2019

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-9535-9
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 168
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova výzkum , hudební výchova , lidová píseň , lidová hudba , učitel , základní škola , střední škola
Jazyky Čeština
Reference

Prameny a literatura

CRHA, Bedřich, Marek SEDLÁČEK, Michal KOŠUT, Taťána JURČÍKOVÁ a Markéta PRUDÍKOVÁ. Výzkum hudebních preferencí vysokoškolské mládeže. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 177 s. ISBN 978-80-210-6103-3.

CRHA, Bedřich, Taťána JURČÍKOVÁ a Markéta PRUDÍKOVÁ. Výzkum využití multimediálních technologií v hudební výchově na středních školách. Teoretické reflexe hudební výchovy, Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 7, č. 1, s. 1–295. ISSN 1803-1331.

CRHA, Bedřich, Taťána JURČÍKOVÁ a Markéta PRUDÍKOVÁ. Výzkum využití multimediálních technologií v hudební výchově. Teoretické reflexe hudební výchovy, Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 6, č. 1, s. 1–288. ISSN 1803-1331.

ČENČÍKOVÁ, Olga. Folklorismus jako optimální východisko poslechové výchovy. In Musica viva in schola XV. Brno: PdF MU, 1999, s. 25–33.

ČURILLOVÁ, Andrea. Ľudová pieseň na hodinách hudobnej výchovy na Slovensku. Brno, 2018. Diplomová práce, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.

DVORNÍK, Petr. České a slovenské hity 20. století. 5. díl. Cheb: G + W, 2001. ISBN M-706509-25-9.

DVORNÍK, Petr. České a slovenské hity 20. století. 4. díl. Cheb: G + W, 2001. ISBN M-706509-24-2.

DVORNÍK, Petr. České a slovenské hity 20. století. 3. díl. Cheb: G + W, 2000. ISBN M-706509-23-5.

DVORNÍK, Petr. České a slovenské hity 20. století. 2. díl. Cheb: G + W, 2000. ISBN M-706509-22-8.

DVORNÍK, Petr. České a slovenské hity 20. století. 1. díl. Cheb: G & W, 2000. ISBN M-706509-21-1.

FROLEC, Václav (ed.). Dítě a tradice lidové kultury. Lidová kultura a současnost, sv. 6. Brno: Blok, 1981.

HAVELKOVÁ, Hana a Judita KUČEROVÁ. Orff-Schulwerk approach as a student-engaging strategy in teaching music at primary (art) schools. In Konference EAS v Malmö. 2019.

HELFERT, Vladimír. K otázce našeho hudebního folkloru. In Morava. Měsíčník pro život sociální, vědecký a umělecký. Brno, 1925, roč. 1, s. 230‒236.

HERDEN, Jaroslav. My pozor dáme a nejen posloucháme. Praha: Scientia, 1997.

HOLUBEC, Jiří, Jan PRCHAL, Vlasta REITTEREROVÁ, et al. Nebojme se klasiky: desítka hitů ve snadných úpravách pro neomezený počet hráčů na libovolné nástroje. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2007. ISBN M-2601-0399-3.

HOLUBEC, Jiří a Jan PRCHAL. Zpíváme a hrajeme: populární hudba ve škole. Praha: Muzikservis, c1999. ISBN 80-86233-08-1.

CHMELOVÁ, Lucie. Využití vybraných lidových tradic na uherskohradišťském Dolňácku ve výuce na 1. stupni ZŠ. Brno, 2018. Diplomová práce, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.

JAGLOVÁ, Jindřiška. Začínáme s hudební výchovou: 1. ročník. [Díl 1]. 2. upr. vyd. Brno: Nová škola, c1998. ISBN 80-85607-65-4.

JAHODA, Jaroslav a STŘELÁK, Miroslav. Hudební výchova: učebnice pro 6. a 7. ročník zvláštní školy. 1. vyd. Praha: SPN, 1986. 30, 27 volných listů.

JAHODA, Jaroslav a STŘELÁK, Miroslav. Metodická příručka k hudební výchově pro 6. a 7. ročník zvláštní školy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 124 s. 

JAHODA, Jaroslav a JURKOVIČ, Pavel. Hudební výchova pro 8. ročník zvláštní školy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 36 listů. 

JAHODA, Jaroslav a JURKOVIČ, Pavel. Metodická příručka k hudební výchově pro 8. ročník zvláštní školy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 84 s. 

JAHODA, Jaroslav, VÁŠOVÁ, Jana a RAJMON, Radko. Metodická příručka k hudební výchově pro 4. ročník zvláštní školy. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 1989. 141 s.

JAHODA, Jaroslav, RAJMON, Radko a VÁŠOVÁ, Jana. Metodická příručka k Hudební výchově pro čtvrtý a pátý ročník zvláštní školy. 1. vyd. Praha: SPN, 1989. 141 s. Metodické příručky k učebnicím. ISBN 80-04-21199-2.

JAHODA, Jaroslav. Hudební výchova pro 1.‒3. ročník speciálních škol: metodická příručka. 1. vyd. Praha: Septima, 1993. 64 s. ISBN 80-901446-8-3.

JAHODA, Jaroslav. Hudební výchova pro 4.‒6. ročník speciálních škol: metodická příručka. 1. vyd. Praha: Septima, 1993. 139 s. ISBN 80-85801-05-1.

JAHODA, Jaroslav a NOUZA, Zdeněk. Hudební výchova pro 7.‒9. ročník speciálních škol: metodická příručka. 1. vyd. Praha: Septima, 1994. 159 s. ISBN 80-85801-24-8.

Já & písnička: zpěvník pro žáky základních škol. 5. Cheb: G + W, 2013. ISBN 979-0-706509-91-4.

Já & písnička: zpěvník pro žáky středních škol. 4. Cheb: G & W, 2008. ISBN M-706509-66-2.

Já, písnička: zpěvník pro žáky středních škol. III. díl. Cheb: Music Cheb, 1995. ISBN 80-85925-03-6.

Já, písnička: zpěvník pro žáky základních škol: pro 5. –9. třídu. 2. díl. Cheb: Music Cheb, 1993.

Já, písnička: pro 1.–4. třídu: zpěvník pro žáky základních škol. 1. díl. Cheb: Music Cheb, 1993.

KOŠUT, Michal, Marek SEDLÁČEK, Daniela TAYLOR, Pavel ŠURANSKÝ, Ondřej MUSIL, Alžběta HRBÁČOVÁ, Jaroslava RODIČOVÁ, Markéta OTTOVÁ, Kateřina SCHÖNOVÁ, Terezie ČERTKOVÁ, Radka NEPAUEROVÁ, František OSTRÝ, Martina DVOŘÁKOVÁ, Markéta SZENDIUCHOVÁ a Kristina RAFAILOV. Využívání multimédií v hudební výchově na ZŠ a SŠ – stav v roce 2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8850-4. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8884-2017

KUČEROVÁ, Judita, Terezie ČERTKOVÁ, Martina DVOŘÁKOVÁ, Hana HAVELKOVÁ, Renata HORÁKOVÁ, Alžběta HRBÁČOVÁ, Ondřej MUSIL, Radka NEPAUEROVÁ, František OSTRÝ, Markéta OTTOVÁ, Kristina RAFAILOV, Jaroslava RODIČOVÁ, Marek SEDLÁČEK, Markéta SZENDIUCHOVÁ, Pavel ŠURANSKÝ, Kateřina VAŠÍČKOVÁ a Zdislava VOBORNÁ ZÁLESKÁ. Současné trendy hudebněteoretické výuky v základních uměleckých školách České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 162 s. ISBN 978-80-210-9218-1. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9219-2018

KUČEROVÁ, Judita. Sondy do postojů dospívající mládeže k hudebnímu folkloru. In Musica viva in schola XVIII. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 84‒88. ISBN 80-210-3418-1.

KUČEROVÁ, Judita. Zu den Einstellungen der Jugend zur Volksmusik. (Am Beispiel von manchen Orten in Mähren.). Studia musicologica Academia e scientiarum Hungaricae, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003, roč. 44, 1‒2, s. 137‒146. ISSN 0039-3266. https://doi.org/10.1556/SMus.44.2003.1-2.13

KUČEROVÁ, Judita. Výchova k hodnotám hudebně folklorního dědictví ve školách (Sondy do postojů dospívající mládeže k hudebnímu folkloru. Rukopis disertační práce. Brno: Masarykova univerzita, 2002.

KUČEROVÁ, Judita. Lidové písně ve školním vyučování ‒ utopie nebo kulturní a výchovná perspektiva? In Musica viva in schola XVII. Brno, 2001. s. 146‒156. ISBN 80-210-2765-7.

KUČEROVÁ, Judita. Postoje studentů brněnské Katedry hudební výchovy k lidové hudbě a písni. In Musica viva in schola XVI. Brno, 2000. s. 124‒128. ISBN 80-210-2427-5.

KUČEROVÁ, Judita. K problematice lidové písně a hudby ve školním vyučování. In Folklor pro děti a děti pro folklor. Strážnice, 2000. s. 154‒159. ISBN 80-86156-36-2.

KUČEROVÁ, Judita. K problematice vztahu městská mládež a lidová píseň. In Musica viva in schola XV. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 1999. s. 34‒38. ISBN 80-210-2166-7.

Lidová píseň v hudební výchově na základních a středních školách v ČR. MUNI: Masarykova univerzita [online]. Brno, ©2020 [cit. 2020-11-05]. Dostupné z: https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/47109

LINHART, Radim. Zpívánky. Praha: Česká televize, 2006. Edice: Česká televize. ISBN 80-85005-67-0.

MAREK, Vlastimil. Hudba jinak. Praha: Eminent, c2003. ISBN 80-7281-125-8.

MLÁDEK, Ivan. Zpěvník: Největší hity. Praha: Fragment, 2008. ISBN 978-80-253-0565-2.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. MŠMT: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [on-line]. Praha: MŠMT, 2020. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/ucebni-dokumenty

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. MŠMT: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [on-line]. Praha: MŠMT, 2020. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/ramcove-vzdelavaci-programy

RUSŇÁKOVÁ, Eliška. Motivace žáků při výuce HV prostřednictvím tradiční lidové kultury a folkloru. Brno, 2018. Diplomová práce, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.

RŮŽIČKOVÁ, Kateřina. Začlenění lidové písně do hudební výchovy speciální třídy žáků integrovaných na běžnou ZŠ. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.

SEDLÁČEK, Marek. Subject of Music Education at the Elementary Art Schools, Primary and Secondary Schools in the Czech Republic – from the perspective of teachers and students. In 7th EAS Conference/7th European ISME Regional.Conference in Malmö, Sweden, 2019.

SEDLÁČEK, Marek. Lidová píseň jako jeden ze základních stavebních kamenů hudební výchovy nebo jako přežitek? In Musica viva in schola XV. 1. vyd. Brno: PdF MU, 1999. s. 9–12. ISBN 80-210-2166-7.

SEDLÁK, František a Hana VÁŇOVÁ. Hudební psychologie pro učitele. 2. vydání, přepracované a rozšířené. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2016.

SEDLÁK, František. Základy hudební psychologie, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990.

SEDLÁK, František. Psychologie hudebních schopností a dovedností, Praha: Supraphon, 1989.

SEDLÁK, František a Rudolf SIEBR. Didaktika hudební výchovy na prvním stupni základní školy: učebnice pro studenty pedagogické fakulty, studijní obor učitelství pro 1. stupeň základní školy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985.

SEDLÁK, František a Rudolf SIEBR. Didaktika hudební výchovy 1: na prvním stupni základní školy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985.

SEDLÁK, František. Didaktika hudební výchovy na druhém stupni základní školy: učebnice pro posluchače pedagogických fakult. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

SEDLÁK, František. Nové cesty hudební výchovy na základní škole. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977.

SEDLÁK, František. Hudební vývoj dítěte. Praha: Supraphon, 1974.

SVOBODOVÁ, Markéta a Bohumil POLÍVKA. Písnička: zpěvník pro II. stupeň základní školy. 2. Praha: Cesty, 2000. ISBN 80-7181-414-8.

SVOBODOVÁ, Markéta a Bohumil POLÍVKA. Písnička: zpěvník pro 1. stupeň základní školy. 1. Praha: Ottovo nakladatelství, 1999. ISBN 80-7181-303-6.

ŠEPLÁKOVÁ, Věra. Folklórní povědomí a hudební vkus současných generací. (Na příkladu vybraných lokalit Jihomoravského kraje.) In Slovenský národopis. Bratislava: SAV, 1984, roč. 32, s. 479‒504.

ŠEPLÁKOVÁ, Věra. Hudební kultura a vkus na současné podlužácké vesnici. In Lidový tanec, píseň a hudba. Sborník příspěvků z 12. etnomuzikologického semináře. Brno: Krajské kulturní středisko, 1983, s. 67‒78.

ŠEPLÁKOVÁ, Věra. O hudebním vkusu na Podluží. Na příkladu obce Prušánky, okres Hodonín. In Slovácko. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1983, roč. 25, s. 43‒60.

ŠILHAVÍKOVÁ, Michaela. Postoj dospívajících k vybraným ukázkám lidové hudby. Brno, 2018. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.

TONCROVÁ, Marta.  Úloha zpěvu a hudby v současné etnokulturní tradici. In Vývojové proměny etnokulturní tradice. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2008, s. 9‒23.

TONCROVÁ, Marta. Lidová píseň a hudební výchova z pohledu folkloristy. In Lidová píseň a hudební výchova. Olomouc: Hanex, 1997, s. 71‒75.

TONCROVÁ, Marta. Lidová píseň v učebnicích. In Tradičná ľudová kultúra a výchova v Európe. Akademická Nitra 1994. Nitra, 1995, s. 30‒35.

TONCROVÁ, Marta. Formování zpěvnosti a písňového repertoáru školní mládeže v nově osídlené vesnici na jižní Moravě. In Revoluční přeměny jihomoravského venkova. Brno, 1981.

TONCROVÁ, Marta. Písňový repertoár dětí na současné vesnici. In Dítě a tradice lidové kultury. Současný stav a proměny. Lidová kultura a současnost, svazek 6. Brno, 1980, s. 31‒38.

TYLLNER, Lubomír. Společenské a školní zpěvníky a jejich vliv na zpěvní repertoár české společnosti. In Tradičná ľudová kultúra a výchova v Európe. Akademická Nitra 1994. Nitra, 1995, s. 15‒21.

UHLÍŘ, Jaroslav. Zpěvník: Největší hity. Praha: Fragment, 2008. ISBN 978-80-253-0666-6.

VÁŇOVÁ, Hana a Jiří SKOPAL. Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice. 2. aktualizované vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2007, s. 97

VEJBOROVÁ, Petra. Folklor ve výuce hudební výchovy na druhém stupni základních škol. Praha, 2012. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Zaostřeno na ženy a muže ‒ 2018. Český statistický úřad [on-line]. [cit. 2019-11-08]. Dostupné z: czso.cz/csu/czso/3-vzdelani-zf37spb61c

Podobné publikace