Rozvoj interkulturní komunikační kompetence

Klára Kostková
Anotace

Kniha je věnována fenoménu interkulturality v kontextu cizojazyčné výuky. V první části jsou vymezeny stěžejní terminologické otázky a interdisciplinární východiska pro problematiku konceptualizace a didaktizace interkulturní komunikační kompetence. Druhá část knihy nabízí výzkumné sondy do edukační reality. Nejprve je sledována kvalita rozpracování interkulturní výchovy a vzdělávání s cílem rozvoje interkulturní komunikační kompetence v programových a kurikulárních dokumentech. Zohledněna je i současná kurikulární reforma, jejíž vliv na rozpracování vzdělávacích cílů v oblasti rozvoje interkulturní komunikační kompetence v kontextu cizojazyčné výuky je nahlédnut prostřednictvím obsahové analýzy školních vzdělávacích programů. Jádrem druhé části knihy je případová studie zaměřená na rozvoj a hodnocení rozvoje interkulturní komunikační kompetence u studentů učitelství anglického jazyka.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6035-7
Formát 158 mm×225 mm
Počet stran 223
Rok vydání 2012
Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-6397-6
Počet stran 223
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Webová stránka Přejít na www
Jazyky Čeština, Angličtina

Podobné publikace