Rozvoj interkulturní komunikační kompetence

Klára Kostková
Anotace

Kniha je věnována fenoménu interkulturality v kontextu cizojazyčné výuky. V první části jsou vymezeny stěžejní terminologické otázky a interdisciplinární východiska pro problematiku konceptualizace a didaktizace interkulturní komunikační kompetence. Druhá část knihy nabízí výzkumné sondy do edukační reality. Nejprve je sledována kvalita rozpracování interkulturní výchovy a vzdělávání s cílem rozvoje interkulturní komunikační kompetence v programových a kurikulárních dokumentech. Zohledněna je i současná kurikulární reforma, jejíž vliv na rozpracování vzdělávacích cílů v oblasti rozvoje interkulturní komunikační kompetence v kontextu cizojazyčné výuky je nahlédnut prostřednictvím obsahové analýzy školních vzdělávacích programů. Jádrem druhé části knihy je případová studie zaměřená na rozvoj a hodnocení rozvoje interkulturní komunikační kompetence u studentů učitelství anglického jazyka.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6035-7
Formát 158 mm×225 mm
Počet stran 223
Rok vydání 2012
Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-6397-6
Počet stran 223
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Webová stránka Přejít na www
Jazyky Čeština, Angličtina
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)

E-kniha (Flipbook)