Držení těla a funkční stav pohybového aparátu u dětí ve věku 6–8 let: případová studie

Hana Šeráková
Anotace

Monografie se zaměřuje na držení těla dětí ve věku 6–8 let, konkrétně na období těsně před nástupem do základní školy a v prvních dvou ročnících školní docházky. V šesti případových studiích se zaměřujeme na kvalitu držení těla, funkční stav vybraných svalů a svalových skupin sledovaných dětí a jejich pohybový režim. K vyšetření podpůrně pohybového systému využíváme pohledových metod a funkčního svalového testu podle Jandy, a dále používáme pozorování, rozhovor, dotazníkové šetření a další metody. Výsledky původního výzkumu přinášejí podrobné poznatky o držení těla, stavu pohybového aparátu a o pohybovém režimu dětí ve škole i mimo ni, které se z části odlišují od výsledků jiných autorů.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0165-0
Počet stran 213
Rok vydání 2022
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0165-2022

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-280-0164-3
Formát 158 mm× 225 mm
Počet stran 213
Rok vydání 2022
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova Držení těla , individuálně optimální držení těla , vadné držení těla , poruchy držení těla , svaly , svalové testy , svalové dysbalance , děti , předškolní věk (ISCED 0) , mladší školní věk (ISCED 1)
Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace