Vliv formiátů a některých jiných látek na fermentativní činnost bakterií, hlavně bakteria coli / L’influence des sels d’acide formique et d’autres substances sur l’action fermentaire des microbes, surtout de bacterium coli

J. Novák
Více informací

E-kniha (Flipbook)

Počet stran 21
Rok vydání 1927

Obecné informace

Jazyky Čeština, Francouzština
Statistiky
Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (Flipbook)


Podobné publikace